https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Súhrnné správy za rok 2021

Zverejnené 16. 04. 2021
ROK 2021

4.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
4.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10
3.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
3.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10
2.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
2.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10
1.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
1.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa §10