https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Súhrnné správy za rok 2020

Zverejnené 26. 01. 2021
Rok 2020

1.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
1.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa §10
2.Q Súhrnná správa o podlimitných koncesiách
2.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
2.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa §10
3.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
3.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa §10
4.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
4.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa §10