https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Stavebná činnosť

Zverejnené 29. 01. 2021

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zák. č. 50/1976 Zb.

Ohlásenie stavebných úprav-udržiavacích prác

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla stavbe

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla