https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Sociálne služby

Zverejnené 29. 01. 2021

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o jednorázovú dávku

Čestné prehlásenie o majetku

Vyjadrenie lekára k žiadosti o poskytnutie sociálnej služby