https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Sčítanie obyvateľov domov a bytov

Zverejnené 29. 01. 2021

Asistované sčítanie obyvateľov

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 bude prebiehať asistované sčítanie tých obyvateľov, ktorí sa z rôznych príčin nevedeli alebo nemali možnosť sčítať elektronicky. Asistované sčítanie budú vykonávať vyškolení asistenti, ktorí sa preukážu  preukazom asistenta sčítania.

1. Obyvatelia sa budú môcť sčítať pomocou stacionárneho asistenta, t.j. osobnou návštevou kontaktného miesta v obci, ktoré sa nachádza v kancelárii Obecného úradu (na prvom poschodí). Sčítať sa môžete od 3. mája 2021 v čase prevádzkových hodín kontaktného miesta:

Pondelok:    od 08:00 hod. do 11:30 hod. – od 13:00 hod. – 15:30 hod.
Utorok:         od 08,00 hod. do 11:30 hod. – od 13:00 hod. – 15:30 hod.
Streda:         od 08:00 hod. do 11:30 hod. – od 13:00 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok:       od 08:00 hod. do 11:30 hod. – od 13:00 hod. – 15:30 hod.
Piatok:         od 08:00 hod. do 12:30 hod.

2. Počas doby asistovaného sčítania  budete môcť požiadať o mobilného asistenta, ktorý Vás príde sčítať k Vám domov.V tomto prípade je potrebné o túto službu požiadať telefonicky na tel. čísle: 033/5597102 v čase úradných hodín Obecného úradu od 3. mája 2021. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Bližšie informácie získate na Obecnom úrade na tel. čísle: 033/5597102.