https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Návrh rozpočtu na rok 2021

Zverejnené 26. 01. 2021

Plnenie výdavkov 2020

Plnenie príjmov 2020

Programový rozpočet 2021 – textová časť

Programový rozpočet 2021-23

Výdavky 2021-23

Príjmy 2021-23

Rekapitulácia 2021-23

Návrh výdavky 2021-23

Návrh príjmy 2021-23