https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Návrh rozpočtu na rok 2021

Zverejnené 26. 01. 2021

RO8 2021
RO7 2021
RO6 2021
RO5 2021
RO4 2021
RO3 2021
RO2 2021
RO1 2021

Návrh – Záverečný účet obce za rok 2020
Čerpanie rozpočtu Základná Škola s MŠ
Programový rozpočet plnenie rok 2020
Bežné výdavky obec
Finančné výdavky obec
Kapitálové výdavky obec

Plnenie výdavkov 2020
Plnenie príjmov 2020
Programový rozpočet 2021 – textová časť
Programový rozpočet 2021-23
Výdavky 2021-23
Príjmy 2021-23
Rekapitulácia 2021-23
Návrh výdavky 2021-23
Návrh príjmy 2021-23