https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Rozpočet na rok 2021

Zverejnené 26. 01. 2021

RO10 2021
RO9 2021
RO8 2021
RO7 2021
RO6 2021
RO5 2021
RO4 2021
RO3 2021
RO2 2021
RO1 2021

Návrh – Záverečný účet obce za rok 2020
Čerpanie rozpočtu Základná Škola s MŠ
Programový rozpočet plnenie rok 2020
Bežné výdavky obec
Finančné výdavky obec
Kapitálové výdavky obec

Plnenie výdavkov 2020
Plnenie príjmov 2020
Programový rozpočet 2021 – textová časť
Programový rozpočet 2021-23
Výdavky 2021-23
Príjmy 2021-23
Rekapitulácia 2021-23
Návrh výdavky 2021-23
Návrh príjmy 2021-23