https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Zverejnené 02. 02. 2021

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zavar na obdobie 2015 – 2023 (aktualizácia)
PHRSR_Zavar_aktualizácia

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zavar na obdobie 2015 – 2020

PHRSR Zavar 2015-2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zavar na obdobie 2007 – 2013

PHRSR Zavar 2007-2013