https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Odchyt zvierat

Zverejnené 29. 01. 2021

V záujme zvyšovania bezpečnosti občanov, obec uzatvorila so súkromnou bezpečnostnou službou zmluvu o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Defense Pro, s.r.o., ktorá v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti spĺňa zákonné požiadavky na odchyt zabehnutých a túlavých zvierat.

Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat v našej obci