https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Rozpočet na rok 2020

Zverejnené 26. 01. 2021

RO8 2020
RO7 2020
RO6 2020
RO5 2020
RO4 2020
RO3 2020
RO2 2020
RO1 2020

Programový rozpočet 2020
Programový rozpočet 2020-22
Rekapitulácia 2020-22
Príjmy 2020-22
Výdavky 2020-22
NR príjmy na rok 2020-2022
NR výdavky na rok 2020-2022