https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Zverejnené 29. 01. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok r.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na rok 2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I.polrok 2022
Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2021
Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2019-web
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019-web
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018-web