https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Matrika

Zverejnené 29. 01. 2021

Správne poplatky za vybavenie matričných udalostí

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Návrh na zrušenie prechodného pobytu