https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Interné smernice

Zverejnené 29. 01. 2021

1-2020-Smernica o postupe pri predaji a prenájme majetku obce
2014-2_Smernica o slobodnom prístupe k informáciam
2014-1_Smernica o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok