https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Rozpočet na rok 2022

Zverejnené 29. 11. 2021

Schválená-Rekapitulácia_rozpočtu_ 2022-24
Schválený -Programový_rozpočet_ 2022-24
Programový rozpočet 2022-24-príloha
Schvalený_rozpočet_príjmy_ 2022-24
Schválený_rozpočet_výdavky_ 2022-24

Návrh rozpočtu-programový rozpočet-2022-24
Návrh rozpočtu-rekapitulácia- 2022-24
Návrh rozpočtu-výdavky- 2022-24
Návrh rozpočtu-príjmy- 2022-24