https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Návrh rozpočtu na rok 2022

Zverejnené 29. 11. 2021

NR-programový rozpočet-2022-24

NR-rekapitulácia- 2022-24

NR-výdavky- 2022-24

NR-príjmy- 2022-24