https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Miestny poplatok za rozvoj

Zverejnené 02. 02. 2023

Oznámenie o dohode stavebníkov k poplatku za rozvoj

Oznámenie výmery podlahovej plochy nadzemnej časti stavby k miestnemu poplatku za rozvoj

OZNÁMENIE O VZNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI POPLATKU ZA ROZVOJ podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v z.n.p.

OZNÁMENIE O VZNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI POPLATKU ZA ROZVOJ podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v z.n.p.