https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zberný dvor + Harmonogram vývozu odpadov

Harmonogram vývozu odpadov

Zverejnené 01. 02. 2021

 Harmonogram vývozu KO a Triedeného zberu pre rok 2021

Harmonogram vývozu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu pre rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018