https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Farský úrad

Farský úrad Zavar

Zverejnené 17. 08. 2020

Farnosť Zavar – Rímskokatolícka cirkev

Správca farnosti: JCLic. Ján Bederka
Adresa farnosti: Hlavná 16, 919 26 Zavar
Telefón:  0911/113 713

Úradné hodiny:  8:00 – 9:00 hod., hodinu pred svätou omšou, hodinu po svätej omši