https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Farský úrad

Farské oznamy 28.2. – 7.3. 2021

Zverejnené 18. 01. 2021

28.2. – 7.3. 2021                                                            2. pôstna nedeľa

                                                                                

ŠTVRTOK –  Sv. Kazimír; prvý
PIATOK –      prvý
SOBOTA –     prvá
NEDEĽA –     3. pôstna
———————————    

 Sv. omše Z a v a r

Piatok –     17.00  Za BBSJ (FB a káblovka)
Nedeľa –    10.00  Za farnosť  (FB a káblovka)
————————————————————

„Dobrý a preláskavý Ježišu“ – v piatok pred krížom – odpustky.

V pôste sa modlíme krížovú cestu a bolestný ruženec.

Eucharistická adorácia – v piatok po sv. omši.

Verejné bohoslužby sa neslávia. Krsty a sobáše s účasťou max. 6 ľudí s výnimkou pohrebov.

Kto potrebuje duchovnú službu (sv. spoveď, sv. prijímanie, pomazanie chorých), treba sa dohodnúť. V nemocnici v Trnave je duchovná služba, ktorú konajú na to určení kňazi. Sv. omše budem slúžiť súkromne.

Milodary: 200,- €. PBZ.