https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Farský úrad

Farské oznamy 4.6.2023 – 11.06.2023

Zverejnené 18. 01. 2021

 

PONDELOK –  Sv. Bonifác, biskup a mučeník

UTOROK –       Sv. Norbert, biskup

ŠTVRTOK –     Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv, Božie Telo, prikázaný sviatok

PIATOK –         Sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi

NEDEĽA –       10. cez rok

——————————–

 

Sv. omše Z a v a r

 

Utorok –     18.00  + Stanislav Šottník

Streda –      18.00  + manžel Jozef Turas a ostatná rodina

Štvrtok –      8.00  Za farnosť

18.30  + rodičia Michal a Agneša Martišovičoví a + z rodiny

Martišovičovej, po sv. omši procesia

Piatok –      18.00  + Dušan Turčan

Sobota –       8.00  Za zdravie pre Elišku

Nedeľa      7.30  Za farnosť

10.30  Poďakovanie a prosba a B. pomoc pre rodinu (Š 26)

 

Sv. omše Dolné Lovčice

 

Utorok –   17.00  + Kamil Adamec

Štvrtok –   16.30  + Mária Bučková a rodičia, po sv. omši procesia

Nedeľa –    9.00  + Vlasta a Ján Šturdíkoví a rodičia z oboch strán

 

Božie Telo – vo štvrtok, eucharistická procesia, 4 oltáriky. Prosíme o pomoc pri príprave, kvety, pozývame prvoprijímajúce deti na posýpanie kvetov. Veriaci, ktorý sa zbožne zúčastní na eucharistickej procesii môže získať úplné odpustky.

Milodary: 80,- €. PBZ.

 

 

 

 

 

 

 

Zavar, 4.6.2023