https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Farský úrad

Farské oznamy 1.8. – 8.8.2021

Zverejnené 18. 01. 2021

    Sv. omše Z a v a r
Utorok –    18.30  Poďakovanie, 70 r. života
Streda –      8.00  Na úmysel
Štvrtok –  18.30  Za zdravie a Božiu pomoc ( Z  21)
Piatok –    18.30  Za BBSJ
Sobota –     8.00  + Ľubomír Vyskoč, Ján, Blažej
Nedeľa –    7.30  + starí rodičia Horváthoví a  Richnákoví
                 10.30  Za farnosť

   Sv. omše Dolné Lovčice
Utorok –   17.30  + rodičia Pavlíkoví a syn Milan
Piatok –    17.30  + Pavel a Mária Volekoví a syn Augustín
Nedeľa –     9.00  + rodina Janíková a Oršuliaková

Porciunkulové odpustky – v pondelok 2.8. vo všetkých farských, bazilikách, katedrálach a františkánskych kostoloch.
Prvý piatok – sv. spoveď – Zavar streda pred sv. omšou, štvrtok od 16.30.
                                              Dol. Lovčice – utorok a piatok pred sv. omšou.
Štvrtok – po sv. omši adorácia.
Zbierka školských pomôcok – INFO na výveske. Môžete priniesť i do kostola tak ako sú prvopiatkové zbierky trvanlivých potravín. Tiež pomoc pre trpiace deti v Afrike cez projekt Pochované detstvo.

Zavar, 1.8.2021