https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Farský úrad

Farské oznamy 21.11. – 28.11.2021

Zverejnené 18. 01. 2021

21. – 28. november 2021    O Z N A M Y              Krista Kráľa

PONDELOK – Sv. Cecília, panna a mučenica
UTOROK –     Sv. Kliment I., pápež a mučeník; sv. Kolumbán, opát
STREDA –      Sv. Ondrej Dung-Lak a spoločníci, mučeníci
ŠTVRTOK –   Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica
NEDEĽA –     1. adventná
———————————–

Sv. omše Z a v a r

Utorok –     17.00  Za farnosť
Streda –      17.00  Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu (H 106)
Štvrtok –    17.00  + Katarína Bachratá, Štefan a deti
Piatok –      17.00  + František Svíba
Sobota –     17.00  + Alojz a Jozefína
Nedeľa –      7.30  + Štefan Škorvaga
                 10.30  + Vincent a Františka Fabianoví, deti, zaťovia

Sv. omše Dolné Lovčice

Utorok –   16.00  + Lýdia Klimová a rodina
Piatok –    16.00  + Štefan a Mária Kútni a syn
Nedeľa –    9.00   + Milan Koleno a rodičia

Dnes – Krista Kráľa – modlitba zasvätenia – odpustky.
Novéna v Trnave – dnes končí.
Prvoprijímajúci a birmovanci zatiaľ nebudú mať stretnutia.
Prvá adventná nedeľa – pri všetkých sv. omšiach požehnáme adventné vence a sviece. Koná sa zbierka na charitu.
Nedeľné sv. omše – v režime OP (očkovaní a po prekonaní). Do pripravenej krabice vložíte lístok s tel. číslom alebo s e-mailovou adresou. Buďme  zodpovední.

Možnosť zapísať na sv. omšu.
Milodary: 100,- €. PBZ.

Zavar, 28.11.2021