https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Farský úrad

Farské oznamy 22.5.2022 – 29.5.2022

Zverejnené 18. 01. 2021

22.-29. máj 2022        O Z N A M Y                  6. veľkonočná nedeľa

STREDA –      Sv. Béda Ctihodný, kňaz a učiteľ Cirkvi; sv. Gregor VII., pápež;
                        Sv. Magdaléna de Pazzi, panna
ŠTVRTOK –   Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
PIATOK –       Sv. Augustín z Canterbury, biskup
NEDEĽA –      7. veľkonočná
————————————

     Sv. omše Z a v a r

Utorok –     18.00  Za Božiu pomoc pre Jozefa
Streda –      18.00  + Etela Bocková, manžel a syn
Štvrtok –      8.00  Za farnosť
                   18.00  Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc – 80 r. života (V 26)
Piatok –      18.00  Za zomrelých z rodiny Bulovej a Daridovej
Sobota –       8.00  Za farnosť
Nedeľa –      7.30  + Gabriela Koštialová
                   10.30  Za prvoprijímajúcich

   Sv. omše Dolné Lovčice
Utorok –    17.00  + Jozef a Anna Dvorskí a deti
Štvrtok –    17.00  + Cyprián Vyskoč
Nedeľa –     9.00  + Štefan Suchoň a rodičia

Stretnutie s prvoprijímajúcimi v utorok a vo štvrtok pri sv. omši. Birmovanci sa stretnú v piatok pri sv. omši.
Slávnosť I, sv. prijímania – budúcu nedeľu o 10.30. Deti prídu 15 min. pred začiatkom. Sv. spoveď detí – sobotu o 10.00. Rodičia a ostatní v týždni pred a po sv. omši a v sobotu. Odporúča, aby rodiny pristúpili k sv. prijímaniu spolu s deťmi.
Evanjelizačná akcia pre deti od 2 do 14 rokov – dnes po sv. omši o 10.30. Ide o 30 minútovú interaktívnu prednášku s použitím plagátov. Môžu zostať aj rodičia. Obsah: Stvorenie sveta, hriech prichádza do sveta, Otec odpovedá – príchod Ježiša, Ježišove zázraky, svedectvá, Božia láska. Rozdávanie darčekov ako symbol Božej lásky. Ponúknuté knižne spracované svedectvá.
Prosebné dni – nasledujúce tri dni, prosby za úrodu.
Celonočná adorácia – od piatku po sv. omši do soboty do 8.00. Možnosť zapísať sa. Zbierka na katolícke masmédiá – budúcu nedeľu.
Milodary: 100,- €. PBZ.