https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Farský úrad

Farské oznamy 24.9.2023 – 1.10.2023

Zverejnené 18. 01. 2021

24.9. – 1.10. 2023          O Z N A M Y                    25. nedeľa cez rok          

 

UTOROK –   Sv. Kozma a Damián, mučeníci

STREDA –    Sv. Vincent de Paul, kňaz

ŠTVRTOK –  Sv. Václav, mučeník; sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci, mučeníci

PIATOK –     Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli

SOBOTA –    Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi

NEDEĽA –    26. cez rok

——————————

Sv. omše Z a v a r

 

Utorok –   18.00  + dcéra Monika, rodičia a príbuzní z oboch strán

Streda –    18.00  + Michal a Mária Mrenoví

Štvrtok –   18.00  Za zdravie a Božiu pomoc

Piatok –    18.00  + rodina Císarová a Megová

Sobota –     8.00  Za farnosť

Nedeľa –    7.30  Poďakovanie za manželstvo, prosba o Božiu pomoc

10.30  + rodina Bullová a Daridová

 

Sv. omše Dolné Lovčice

 

Utorok –  17.00  + Štefan a Mária Hanečákoví, synovia Štefan, Martin a Milan

Piatok –   17.00  + Jozef Jakubec

Nedeľa –   9.00  + Šimon a Melánia Halánoví a rodičia

 

Malý misionár – po sv. omši v sákristií.

Prvoprijímajúce deti sa stretnú v kostole v Dol. Lovčiciach  i v Zavare v piatok pri sv. omši.

SSV– členské podiely na rok 2024: pútnik, podielová kniha, DVD, vreckový kalendár. Prevziať si môžete u p. kostolníčky denne pred sv. omšou okrem nedele a prik. sviatkov. Členský poplatok: 10.- €. Výhody člena: zľava 15 % na knihy vydané SSV, zľavy u partnerov SSV (kúpeľné pobyty, pútnické zájazdy) sv. omša za všetkých členov SSV.

Modlitby za Slovensko  pred voľbami – môžeme sa pripojiť.

Misie – v Šúrovciach od 30.9. do 8.10. Program na výveske.

Adorácia – v piatok po sv. omši do rána v sobotu do 7.00. Môžete sa zapísať…

Milodary: 100,- €. PBZ.

 

Zavar, 24.9.2023