https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Farský úrad

Farské oznamy 10.10. – 17.10.2021

Zverejnené 18. 01. 2021

10. – 17. október 2021         O Z N A M Y         28. nedeľa cez rok

Sv. omše Z a v a r
Utorok –    18.00  + rodičia Vít Modrovský, manželka Mária a deti
Streda –     18.00  + Ľubica Kovačovičová
Štvrtok –   18.00  + Klement Ondreička
Piatok –     18.00  + Michaela a rodina Vajčiová
Sobota –      8.00  + Jana Nosická
Nedeľa –      7.30  + rodičia z o. strán, brat Rudolf, švagrovia, švagriné
                 10.30  Za farnosť

    Sv. omše Dolné Lovčice
Utorok –   17.00  + Jozef Kirsch a rodičia
Piatok –    17.00  + páter Eduard Nižňanský
Sobota –   15.00  sobášna sv. omša
Nedeľa –    9.00   + Vlasta a Ján Šturdíkoví a rodičia

Október – mesiac posvätného ruženca.
Birmovka – v našej farnosti bude budúci rok na jeseň. Týka sa žiakov 8. roč. ZŠ a vyššie. Stretnutie v piatok pri sv. omši. Možnosť prihlásenia pre žiakov 8. roč. ZŠ a vyššie.
Milodary: 130,- €. PBZ.

Zavar, 10.10.2021