https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Farský úrad

Farské oznamy 25.9.2022 – 2.10.2022

Zverejnené 18. 01. 2021

25.9. – 2.10. 2022           O Z N A M Y                    26. nedeľa cez rok

PONDELOK –  Sv. Kozma a Damián, mučeníci
UTOROK –       Sv. Vincent de Paul, kňaz
STREDA –        Sv. Václav, mučeník; sv. Vavrinec Ruiz a spol., mučeníci
ŠTVRTOK –     Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli
PIATOK  –        Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi
SOBOTA –        Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panna a uč. Cirkvi
NEDEĽA –        27. cez rok
———————————-

   Sv. omše Z a v a r

Utorok –   18.00  + Gabriel a Mária Lenčešoví, synovia, dcéra, nevesta, rodičia
                               z oboch strán
Streda –    18.00  Za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok –  10.00  Humanum (v prípade nepriaznivého počasia v kostole)
Piatok –    18.00  + Michal Magula a za zdravie a Božiu pomoc
Sobota –     8.00  Za farnosť
                 15.00  sobáš (Viernus – Gálová)
Nedeľa –    7.30  + rodičia Jarolím a Mária Orlíkovi a Jarmila Šišková
                10.30  + dcéra Monika, rodičia, brat Milan

 

   Sv. omše Dolné Lovčice 

Utorok –   17.00  + Pavol a Magdaléna Tomašovičoví
Piatok –    17.00  + Stanislav Moderdorfský a rodičia
Nedeľa –    9.00  + Dominik Hrušovský a rodičia

Spomienka na biskupa Mons. Michala Buzalku – dnes 25. sept. o 10.30 vo sv. omši, ktorú bude sláviť dp. Peter Slepčan, postulátor kauzy blahorečenia. O 15.00 bude v KD v Zavare predpremiéra dokumentárne filmu (55 min.) spojená s diskusiou s tvorcami.
Stretnutie s birmovancami – v piatok pri sv. omši. Po sv. omši stretnutie s rodičmi birmovancov (z celej farnosti).
Október – mesiac posvätného ruženca.