https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Farský úrad

Farské oznamy 29.1.2023 – 5.2.2023

Zverejnené 18. 01. 2021

29.1. – 5.2. 2023            O Z N A M Y                   4. nedeľa cez rok

UTOROK –      Sv. Ján Bosco, kňaz
ŠTVRTOK –    Obetovanie Pána
PIATOK –       prvý; sv. Blažej, biskup a mučeník; sv. Oskár, biskup
SOBOTA –      prváň
NEDEĽA –      5. cez rok
——————————-

    Sv. omše Z a v a r

Utorok –    17.00  Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu (H 11)
Streda –     17.00  + rod. Suchoňová, Šišková, rodičia, súrodenci z o. strán
Štvrtok –   17.00  + Milka Dóková a rodičia z oboch strán
Piatok –     17.00  Za BBSJ
Sobota –      8.00  + Ľudmila Sekerová
Nedeľa       7.30  Za farnosť
                 10.30  Za zdravie a Božie požehnanie – 70 r. (B 38) 


    Sv. omše Dolné Lovčice
Štvrtok –  16.00  Za zdravie a Božiu požehnanie pre rodičov
Piatok –   16.00  + vdp. Jozef Lefler
Nedeľa –   9.00  + František a Serafína Hrašnoví, súrodenci, rodičia
                             a starí rodičia


Stretnutie s provoprijímajúcimi– V Zavare v utorok, v Dol. Lovčiciach vo štvrtok pri sv. omši. V Zavare – prosím rodičov týchto detí, aby sa po sv. omši stretli.
   Slávnosť 1. sv. prijímaniaDolné Lovčice– sobota 27. mája o 10.00.
                                                Zavar– nedeľa 28. mája o 10.30.

Prvý piatok– sv. spoveď – Zavar– utorok a streda od 15.30. Chorí– štvrtok. Dol. Lovčice– štvrtok, piatok h pred sv. omšou. Chorí– utorok.   Obetovanie Pána (hromnice) – 27. svetový deň zasväteného života. Požehnáme hromničné sviece.
   Prvý piatok– Spomienka na Sv. Blažeja – požehnanie hrdla.
Zbierka na katolícke školstvo TT arcidiecézy + zvonček – Zavar: 540,- €,
               Dolné Lovčice: 220,- €. PBZ.
Organový koncert– v kostole v Brestovanoch dnes o 15.00.