https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Objednávky

ČísloDodávateľPredmetDátum vystaveniaCenaPoznámka
67/2021 MEL Project s.r.o., Železničiarska 3190/9, 811 04 Bratislava - Staré mesto Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.1 k projektu Zberný dvor Zavar 19. 03. 2021 350 €
66/2021 GDESIGN, s.r.o., č. 247, 919 24 Križovany nad Dudváhom Exteriérové tabule v počte dva kusy s obojstrannou potlačou vrátane laminácie s AL konštrukciou 1x1m – nohy 0,5m 17. 03. 2021 468 €
65/2021 JD Stav s.r.o., Hlavná 60, 919 26 Zavar Stavebný materiál podľa vlastného výberu na rekonštrukciu bytu OcÚ 17. 03. 2021 888,84 €
64/2021 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Poskytnutie písomného potvrdenia o zostatkoch na účtoch, úveroch a ostatných informácií pre potreby auditu účtovnej závierky 16. 03. 2021 60 €
63/2021 ST-Trade, s.r.o., Priemyselná 10, 918 38 Trnava Kancelárske potreby – šatňové bloky, papier kancelársky, obálky, guličkové perá, blok kocky, popisovače, adresár. 16. 03. 2021 121 €
62/2021 ST-Trade, s.r.o., Priemyselná 10, 918 38 Trnava Kancelárske potreby – náplne veľko-obsahové v počte 14 ks a sáčky v počte 100 ks – 4 balenia 16. 03. 2021 12,60 €
61/2021 STAVEBNÁ KERAMIKA, s.r.o., Pri Kalvárii 25, 917 00 Trnava Sanita do bytu OcÚ podľa vlastného výberu 16. 03. 2021 932,63 €
60/2021 SAATBAU Slovensko, s.r.o., Priemyselná 9/A, 917 01 Trnava Zmes pre včely v 5 kg balení v počte 2 kusy 16. 03. 2021 62,40 €
59/2021 FCC Trnava s.r.o., Primyselná 5, 917 01 Trnava 1 Vrecia na odpad – nebezpečný odpad – COVID testovanie 16. 03. 2021 34,50 €
58/2021 GEO-HS, s.r.o., Geodeticko-technická činnosť, Na hlinách 57, 917 01 Trnava Geodetické práce – zameranie kruhového objazdu a časti prislúchajúcich komunikácií na majetkovoprávne usporiadanie – parcely súpisu C a súpisu E 16. 03. 2021 750 €
57/2021 Divadlo Andreja Bagara, Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra Sprístupnenie linku inscenácie predstavenia „Syna či dcéru“ 05. 03. 2021 100 €
56/2021 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Knižná a elektronická publikácia – Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovede; 1 vydanie a Susedské spory v obci; 2 vydanie 04. 03. 2021 55,05 €
55/2021 Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Poskytnutie písomného potvrdenia bankových informácií pre potreby auditu účtovnej závierky 04. 03. 2021 78 €
54/2021 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Obchodné logistické centrum, M.R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec Skladané papierové utierky, plastové vrecká do košov, koncentrát mydlovej peny 04. 03. 2021 418,87 €
53/2021 TECHNIK Security, spol. s r. o., Sereďská 25, 917 05 Trnava Kontrola elektroinštalácií prečerpávacej šachty na ulici Výhon v obci Zavar 03. 03. 2021 669,60 €
52/2021 VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 Poskytnutie písomného potvrdenia o zostatkoch na účtoch, úveroch a ostatných informácií pre potreby auditu účtovnej závierky 03. 03. 2021 66 €
51/2021 HESO-COM s.r.o., Sládkovičova 32, 917 01 Trnava Počítač Intel i3-10100 na káblovú televíziu vrátane Microsoftu Windovs a jeho inštalácie 03. 03. 2021 658,50 €
50/2021 Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, 812 14 Bratislava Vstupenky na predstavenie online záznamu Rasputin, Malá nočná hudba, Madame de Pompadour a Mária Terézia 26. 02. 2021 150 €
49/2021 Jozef Kičin – Maliarske a natieračské práce, V. Clementisa 46, 917 01 Trnava Naviac stavebné práce na byte OcÚ 26. 02. 2021 1 165 €
48/2021 Marián Prívozník - ASTARTA, Sereďská 20, 919 25 Šúrovce Sochársko-kamenárske práce, obnovu náhrobných pomníkov na cintoríne 25. 02. 2021 1 700 €
47/2021 HESO-COM s.r.o., Sládkovičova 32, 917 01 Trnava Záložný zdroj APC Smart 750VA, prepäťovú ochranu, kábel PATCH vrátane inštalácie 24. 02. 2021 468,62 €
46/2021 Poľnohospodárske družstvo Siladice, Č. 247, 920 52 Siladice Dodanie obedov pre poberajúcich dôchodcov za mesiac 2/2021 v celkom počte 292 kusov 22. 02. 2021 876 €
45/2021 STAVEBNÁ KERAMIKA, s.r.o., Pri Kalvárii 25, 917 00 Trnava Obklady, dlažby, lišty, špárovacie hmoty, a silikóny do bytu OcÚ 22. 02. 2021 808,02 €
44/2021 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava BRIT - Brit PVS 130 sadu na vozidlo HOLDER 19. 02. 2021 129,60 €