https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Tabuľa venovaná správcom farnosti Zavar

Tabuľa venovaná správcom farnosti v Zavare

Zverejnené 17. 08. 2020

Pamätná tabuľa bola vyhotovená podľa návrhu Mgr. art. Petra Čambála ml. Slávnostné odhalenie 7. septembra 2008 začalo hodovou svätou omšou v Kostole Narodenia Panny Márie. Svätú omšu celebroval správca farnosti Zavar vdp. Th.Mgr. Anton Priebera s asistenciou exsprávcov farnosti – čestného občana obce Zavar vdp. Jána Bujnu a vdp. Jozefa Lefflera.

Potom sa spoločenstvo veriacich i hostí odobralo k posviacke pamätnej tabule. Po piesni Zboru Gejzu Dusíka UBI CARITAS tabuľu slávnostne posvätil správca farnosti Zavar vdp. Th.Mgr. Anton Priebera v prítomnosti starostu obce Zavar pána Rudolfa Baroša, poslancov obecného zastupiteľstva a veriacich.

Pri slávnostnom akte poďakoval správca farnosti vdp. Th.Mgr. Anton Priebera v mene veriacich vedeniu obce Zavar a poslaneckému zboru, ktorý schválil financovanie pamätej tabule.