https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Spoločenské organizácie

Obecný športový klub

Zverejnené 11. 05. 2021

Prezident OŠK Zavar – Mgr. Marián RAKÚS

Viceprezident –
Matej CHLEBÍK
Pokladník – Peter BEŇO
Člen výboru – Bc. Patrik MITAS
Člen výboru – Branislav ČERŇANSKÝ
Člen výboru – Michal HORVÁTH
Člen výboru – Michal PSOTA
Člen výboru – Tomáš HOLIENČIN
Člen výboru – Ing. Martin DOBROVODSKÝ
Redaktor –  Rudolf FEDERIČ st.

Vedúci tenisového oddielu – Patrik MITAS

Vedúci stolnotenisového oddielu – Branislav ČERŇANSKÝ

Vedúci Fitness centra (posilňovňa) – Ľubomír DOBROVODSKÝ

KRONIKA TELOVÝCHOVNEJ JEDNOTY ZAVAR