https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Spoločenské organizácie

Obecný športový klub

Zverejnené 11. 05. 2021

Prezident OŠK Zavar – Matej CHLEBÍK
Viceprezident – Ing. Martin DOBROVODSKÝ
Tajomník – Tomáš HOLIENČIN
Pokladník – Miroslav ŽITNÍK
Vedúci tenisového oddielu – Bc. Patrik MITAS
Vedúci stolnotenisového oddielu – Branislav ČERŇANSKÝ
Vedúci Fitness centra (posilňovňa) – Richard HUDEC
Ostatní členovia výboru –
 Michal HORVÁTH, Michal PSOTA, Tomáš ŠTIBRÁNYI, Ing. Peter ŠTIBRÁNYI
Redaktor –  Rudolf FEDERIČ st.

KRONIKA TELOVÝCHOVNEJ JEDNOTY ZAVAR