https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Spoločenské organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor

Zverejnené 11. 05. 2021

Predseda: Anton PLEVZA
Veliteľ: Patrik JOBEK
Tajomník: Peter ŠÉRY
Preventivár: Rastislav KŇAZOVIČ
Pokladník: Eva PLEVZOVÁ
Referent mládeže: Andrea SLOBODOVÁ
Strojník: Pavol ŠERGOVIČ
Revízor: Tomáš KŇAZOVIČ