https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2021/01/output-onlinejpgtools.jpg

Obec

Coronavírus

Zverejnené 18. 08. 2020

ÚVZ SR: Zasadalo odborné konzílium, od prvého septembra nás čakajú zmeny

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4416:uvz-sr-zasadalo-odborne-konzilium-od-prveho-septembra-nas-akaju-zmeny&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Požiadať o vyšetrenie na COVID-19

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

ÚVZ SR: Situáciu monitorujeme, zostaňme naďalej zodpovední

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4370:uvz-sr-situaciu-monitorujeme-zostame-naalej-zodpovedni&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

ÚVZ SR: Situáciu máme pod kontrolou, informácie aj k otázkam o prípadnej druhej vlne ochorenia COVID-19

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4365:uvz-sr-situaciu-mame-pod-kontrolou-informacie-aj-k-otazkam-o-pripadnej-druhej-vlne-ochorenia-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Infolinka MPSVR SR

https://www.zmos.sk/infolinka-mpsvr-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP

https://www.socpoist.sk/aktuality–qne/48411s68333c?fbclid=IwAR0OirxAP4dWYjIiuGBHYgTlhsq-oG0EBXnbQ0E8FD9bFVflmvSrLeD55-Y