Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky pre SUDHEESH VIVEK ANAND

Oznámenie o uložení zásielky pre SUDHEESH VIVEK ANAND

08.12.2023
Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu...
Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
SÚBOR

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení...

08.12.2023
Zásady podávania a preverovania oznámení
VZN č. 9/2023
SÚBOR

VZN č. 9/2023

07.12.2023
VZN č. 9 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov...
VZN č. 8/2023
SÚBOR

VZN č. 8/2023

07.12.2023
VZN č. 8 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
VZN č. 7/2023
SÚBOR

VZN č. 7/2023

07.12.2023
VZN č. 7 prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku
VZN č. 6/2023
SÚBOR

VZN č. 6/2023

07.12.2023
VZN č. 6 o miestnych daniach
VZN č. 5/2023
SÚBOR

VZN č. 5/2023

07.12.2023
VZN č. 5 určujúce zásady poskytovania jednorazových príspevkovziadost o poskytnutie...
VZN č. 4/2023
SÚBOR

VZN č. 4/2023

07.12.2023
VZN č. 4 o poskytovaní finančného príspevku na dopravu obyvateľov obce Zavar
VZN č. 3/2023
SÚBOR

VZN č. 3/2023

07.12.2023
VZN č. 3 o poskytnutí príspevku novonarodeným deťom
VZN č. 2/2023
SÚBOR

VZN č. 2/2023

07.12.2023
VZN č. 2 o miestnom poplatku za rozvoj
Rozpočet – schválený 2023 – 2026
SÚBOR

Rozpočet – schválený 2023 – 2026

07.12.2023
Rozpočet obce
Oznámenie o uložení zásielky pre Tomáš Karvai

Oznámenie o uložení zásielky pre Tomáš Karvai

07.12.2023
Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu...
Oznámenie o uložení zásielky pre Nikola Karvaiová

Oznámenie o uložení zásielky pre Nikola Karvaiová

30.11.2023
Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu...
Oznámenie o uložení zásielky pre Peter Pekan

Oznámenie o uložení zásielky pre Peter Pekan

29.11.2023
Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu...
Oznámenie o uložení zásielky pre Jocic Dragan

Oznámenie o uložení zásielky pre Jocic Dragan

28.11.2023
Obec Zavar  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu...
Stavebné povolenie na stavbu Priemyselne -Logistické centrum Zavar, Z304 Hala VEĽKÁ ĽAVÁ
SÚBOR

Stavebné povolenie na stavbu Priemyselne -Logistické centrum...

27.11.2023
zvesené: do nadobudnutia právoplatnosti
Zverejnenie informácie o podaní žiadosti o vydanie rozhodnutia na stavbu
SÚBOR

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti o vydanie rozhodnutia...

14.11.2023
CTPark Trnava, Zavar v rozsahu zmeny stavby pred jej dokončením na stavebné objekty SO 03 01,...
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1 polrok 2024
SÚBOR

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1 polrok 2024

10.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti
Návrh VZN č. 4/2023 o poskytovaní finančného príspevku na dopravu obyvateľov obce Zavar
SÚBOR

Návrh VZN č. 4/2023 o poskytovaní finančného príspevku na...

06.11.2023
Návrh VZN č. 4/2023
Návrh VZN č. 5/2023 určujúce zásady poskytovania sociálnej pomoci občanom obce Zavar
SÚBOR

Návrh VZN č. 5/2023 určujúce zásady poskytovania sociálnej...

06.11.2023
Návrh VZN č. 5/2023