Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí konania - Zaslanie zámeru navrhovanej činnosti - Zdroj tepla na biomasu - Stellantis Trnava

SÚBOR
Dátum: 10.07.2024
Autor: Ing. Miroslava Fabianová
Táto novinka bude 31.07.2024 stiahnutá z webu.
Počet videní: 109
3 min. čítania

Zaslanie zámeru navrhovanej činnosti - Zdroj tepla na biomasu - Stellantis Trnava

Oznámenie o začatí konania - Zaslanie zámeru navrhovanej činnosti - Zdroj tepla na biomasu - Stellantis Trnava
Navrhovateľ, ENGIE Services a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava IČO: 35 966 289 doručil dňa 01.07.2024
Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Trnava“) podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a)
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „Zdroj tepla na biomasu - Stellantis
Trnava“, k.ú. Zavar, parc. č. 209/296, vypracovaný podľa Prílohy č. 9 k zákonu.
Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako
príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona oznamuje, že dňom 01.07.2024 sa začalo
zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie doručením oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom.

Zámer je taktiež zverejnený na adrese:
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zdroj-tepla-na-biomasu-stellantis-trnava

Verejnosť môže do zámeru nahliadnuť na Obecnom úrade v Zavare, v čase úradných hodín , a to:
Pondelok od 7:30 - 16:00
Streda od 7:30 - 17:00
Piatok od 7:30 - 13:00
A v nestránkové dni, t. j. v utorok a vo štvrtok zarezervovaním termínu prostredníctvom Rezervačného systému Obecného úradu v Zavare:
https://www.zavar.sk/25930/rezervacny-system

Zámer bude zverejnený po dobu 21 dní, t. j. od 10.7.2024 do 31.7.2024 a počas tejto doby je možné podávať pripomienky priamo na Obecnom úrade v Zavare, na adresu Obec Zavar, Viktorínova 14, 919 26 Zavar alebo na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
2024-043325-informacia-pre-verejnost-pdf-1 Veľkosť: 169.6 kB Formát: pdf Dátum: 10.7.2024