Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva na odstránenie buriny

Dátum: 18.06.2024
Autor: Ing. Miroslava Fabianová
Počet videní: 386
1 min. čítania
Výzva na odstránenie buriny

Výzva na odstránenie buriny

Obecný  úrad Zavar, upozorňuje nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov,  či iných súkromných pozemkov na dodržiavanie   povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Je potrebné dodržiavať opatrenia ochrany poľnohospodárskej pôdy a prechádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. V prípade zistenia porušovania spomínaného zákona konkrétnymi fyzickými alebo právnickými osobami, Obecný úrad v Zavare, pristúpi k riešeniu priestupkov a správnych deliktov formou uloženia pokút.