Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Klub seniorov

 

Ustanovujúce zasadnutie Klubu seniorov pri Obecnom úrade v Zavare sa konalo dňa 1. októbra 2001. Otváraciu pásku v prítomnosti starostu obce Zavar Rudolfa Baroša prestrihol najstarší člen klubu pán Anton Vojtech.

 
Do výboru Klubu seniorov pri Obecnom úrade v Zavare boli navrhnutí a členmi zvolení:
Emília F e d e r i č o v á - vedúca

Dpt. Albert S v í b a - tajomník

Oľga S o b o t o v á - pokladníčka 

Marta U ž o v i č o v á - kultúrna referentka

Rudolf F e d e r i č – kronikár klubu.

V súčasnom období má klub 49 členov. Stretnutia sa konajú každý pondelok. Činnosť klubu pozostáva z prednášok realizovaných lekárom, meteorológom, kňazom ,odborníkmi z oblasti energetiky, ale i z návštev kultúrnych podujatí - Bilský - Volejníčková, Velšicová – Slivka, z poriadaní Mikulášskych akcií, fašiangových zábav i karnevalov. Rozlúčky s rokom sú realizované s umelcami tanečnou zábavou. Seniorom sa páčia i diskotéky pre starších za doprovodu pána Emila Kruteka. Akcie sú vykonávané za účasti sponzorov, zástupcov Poľnohospodárskeho družstva v Zavare, starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Seniori sa zúčastňujú na divadelných predstaveniach – Trnava, Nitra, Bratislava i na zájazdoch, pútiach - Staré Hory, Velehrad, k hrobu Mons. ThDr. Michala Buzalku, v minulosti pôsobiaceho v Zavare. Samozrejme, prioritou sú jubileá a
tzv. meninové pondelky, ale i účasť seniorov na obecných akciach - pri stavaní mája, oslavách oslobodenia obce, akadémiách k výročiam našich osobností - Dusík, Viktorín, Mons. dekan Pavlík.
Zavarskí seniori využívajú i zľavnené rekreačné pobyty vo Vysokých a Belianskych Tatrách. Okrem toho, že si odtiaľ priniesli veľa zážitkov upevnili si aj zdravie.
Zavarskí seniori sa podieľajú na akciách v rámci integračného procesu VÚC a DSS Humánum Zavar.

Svoju činnosť realizujú v zmysle stanoveného plánu práce zverejnenú vo svojom časopise „ZAVARSKÝ SENIOR“.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka