Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Formuláre / Tlačivá

Všeobecné

Sadzobník poplatkov
 smernica č. 5 Sadzobník poplatkov.pdf (278.5 kB) (278.5 kB)

Splnomocnenie
 SPLNOMOCNENIE.pdf (77.2 kB) (77.2 kB)

Daňové tlačivá

Vznik a zánik daňovej povinnosti FO
 Vznik_zanik_danovej_povinnosti_FO.pdf (71.5 kB) (71.5 kB)

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

Potvrdenie o podaní priznania
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (115.1 kB) (115.1 kB)

Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti
 Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti.PDF (54.1 kB) (54.1 kB)

Stavebná činnosť

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
 Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby.pdf (213.4 kB) (213.4 kB)

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zák. č. 50/1976 Zb.
 Ohlásenie drobnej stavby_§57.PDF (711.5 kB) (711.5 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 Ohlásenie stavebných úprav.PDF (63.7 kB) (63.7 kB)

Ohlásenie stavebných úprav - udržiavacích prác
 Ohlásenie stavebných úprav - udržiavacích prác.PDF (54.9 kB) (54.9 kB)

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu
 Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu.PDF (41 kB) (41 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla stavbe
 Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu..pdf (200.7 kB) (200.7 kB)

Kataster nehnuteľností

Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností
 Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností.PDF (39.6 kB) (39.6 kB)

Žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností
 Žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností.PDF (18.5 kB) (18.5 kB)

Žiadosť o vyznačenie zmeny údajov evidovaných v katastri nehnuteľností
 Žiadosť o vyznačenie zmeny údajov evidovaných v katastri nehnuteľností.PDF (35.7 kB) (35.7 kB)

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO
 Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO.pdf (198.2 kB) (198.2 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky MZZO
 Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky  MZZO.pdf (201.4 kB) (201.4 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.PDF (54.7 kB) (54.7 kB)

Oznámenie o výrube dreviny
 Oznámenie o výrube dreviny.PDF (37.2 kB) (37.2 kB)

Matrika

Správne poplatky za vybavenie matričných udalostí

 Matrika.PDF (116.3 kB) (116.3 kB)

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

Za obsah zodpovedá
webmaster

„FIT KIDS“

Každá streda „Cvičenie je zábava“ pre deti od 5 rokov-11 rokov v čase
od 16:30 hod-17:30 hod v telocvični obce Zavar.

! Pre Zavarské deti zadarmo !

„Je to zábavné „

„Buduje to zručnosti“

„Je to akčné“

„Rozžiari to detské úsmevy“

Predmetom je zlepšenie kondičných a koordinačných schopností pomocou pohybových hier,ktoré sú priamo začlenené v tréningových jednotkách tanca,džuda,gymnastiky,atletiky,tenisu a futbalu.

ÚvodÚvodná stránka