https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Orders

NumberContractorSubjectDate publishedPriceNote
76/2021 R.B.S. izol Roman Bojnanský, Dvorníky 285, 920 56 Dvorníky Dodanie geotextílie v počte 2 balenia 01. 04. 2021 258 €
75/2021 Ľuboš Vidlička-LUKA, Zdravotnícka 3, 919 26 Zavar Údržba – technická prehliadka PSN na Obecnom úrade, v Knižnici + cukrárni, v Dome služieb, v Lekárni, v budove OŠK vrátane servisu kamerového systému 30. 03. 2021 972,25 €
74/2021 Lukáš Minarovič - J&M OOPP, Špačinská 106, 917 01 Trnava Pracovný odev monterkový Stretch v počte 3 ks, pracovný odev monterkový Lux v počte 2 ks a pracovnú obuv členkovú O2 v počte 3 párov 25. 03. 2021 349,84 €
73/2021 EKOTOALETY, s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec Servis mobilných WC v obci Zavar na miestnom cintoríne a v Materskej škole v Zavare 24. 03. 2021 96 €
72/2021 Ing. Ivan Jindra, Vančurova 6184/4, 917 01 Trnava Vypracovanie statického posudku, strešná konštrukcia KD v Zavare 24. 03. 2021 250 €
71/2021 Ján Hrčka - Agency J.H., Beethovenova 3, 917 08 Trnava Technické zabezpečenie stavby a prenájom stanu 12 x 6m, prenájom bezpečnostných zábran na celoplošné testovanie obyvateľstva v mesiacoch február – marec 2021 19. 03. 2021 720 €
70/2021 AGGER, s.r.o., Majerná 10730/15, 036 01 Martin Vykonanie hlavnej ročnej kontroly všetkých detských ihrísk (5) v obci Zavar 19. 03. 2021 420 €
69/2021 Marek Mikloš - TYCAN, Pekárska 20, 917 01 Trnava Tonery do tlačiarní 19. 03. 2021 125 €
68/2021 Ing. Zuzana Matušková, Hlavná 227/32, 951 61 Čifáre Proces verejného obstarávania zákazky Dom tradícií – rekonštrukcia v obci Zavar 19. 03. 2021 350 €
67/2021 MEL Project s.r.o., Železničiarska 3190/9, 811 04 Bratislava - Staré mesto Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.1 k projektu Zberný dvor Zavar 19. 03. 2021 350 €
66/2021 GDESIGN, s.r.o., č. 247, 919 24 Križovany nad Dudváhom Exteriérové tabule v počte dva kusy s obojstrannou potlačou vrátane laminácie s AL konštrukciou 1x1m – nohy 0,5m 17. 03. 2021 468 €
65/2021 JD Stav s.r.o., Hlavná 60, 919 26 Zavar Stavebný materiál podľa vlastného výberu na rekonštrukciu bytu OcÚ 17. 03. 2021 888,84 €
64/2021 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Poskytnutie písomného potvrdenia o zostatkoch na účtoch, úveroch a ostatných informácií pre potreby auditu účtovnej závierky 16. 03. 2021 60 €
63/2021 ST-Trade, s.r.o., Priemyselná 10, 918 38 Trnava Kancelárske potreby – šatňové bloky, papier kancelársky, obálky, guličkové perá, blok kocky, popisovače, adresár. 16. 03. 2021 121 €
62/2021 ST-Trade, s.r.o., Priemyselná 10, 918 38 Trnava Kancelárske potreby – náplne veľko-obsahové v počte 14 ks a sáčky v počte 100 ks – 4 balenia 16. 03. 2021 12,60 €
61/2021 STAVEBNÁ KERAMIKA, s.r.o., Pri Kalvárii 25, 917 00 Trnava Sanita do bytu OcÚ podľa vlastného výberu 16. 03. 2021 932,63 €
60/2021 SAATBAU Slovensko, s.r.o., Priemyselná 9/A, 917 01 Trnava Zmes pre včely v 5 kg balení v počte 2 kusy 16. 03. 2021 62,40 €
59/2021 FCC Trnava s.r.o., Primyselná 5, 917 01 Trnava 1 Vrecia na odpad – nebezpečný odpad – COVID testovanie 16. 03. 2021 34,50 €
58/2021 GEO-HS, s.r.o., Geodeticko-technická činnosť, Na hlinách 57, 917 01 Trnava Geodetické práce – zameranie kruhového objazdu a časti prislúchajúcich komunikácií na majetkovoprávne usporiadanie – parcely súpisu C a súpisu E 16. 03. 2021 750 €
57/2021 Divadlo Andreja Bagara, Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra Sprístupnenie linku inscenácie predstavenia „Syna či dcéru“ 05. 03. 2021 100 €
56/2021 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Knižná a elektronická publikácia – Obecné zastupiteľstvo. Otázky a odpovede; 1 vydanie a Susedské spory v obci; 2 vydanie 04. 03. 2021 55,05 €
55/2021 Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Poskytnutie písomného potvrdenia bankových informácií pre potreby auditu účtovnej závierky 04. 03. 2021 78 €
54/2021 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Obchodné logistické centrum, M.R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec Skladané papierové utierky, plastové vrecká do košov, koncentrát mydlovej peny 04. 03. 2021 418,87 €
53/2021 TECHNIK Security, spol. s r. o., Sereďská 25, 917 05 Trnava Kontrola elektroinštalácií prečerpávacej šachty na ulici Výhon v obci Zavar 03. 03. 2021 669,60 €