https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Orders

NumberContractorSubjectDate publishedPriceNote
159/2021 Bc. Jozef Petríček, 6. apríla 3, 922 03 Vrbové Výsadba zelene do závesných kvetináčov (6 ks kvetináčov) 16. 07. 2021 55 €
158/2021 Ľuboš Vidlička-LUKA, Zdravotnícka 3, 919 26 Zavar Oprava merača rýchlosti smer Trnava 16. 07. 2021 224,52 €
157/2021 CinemArt SK s.r.o., Grosslingová 2468/51, 811 09 Bratislava Film "Ženy v behu" zapožičanie 16. 07. 2021 72 €
156/2021 ADVES s.r.o., Zlatovská 27, 911 01 Trenčín Servisný zásah na sekčnej bráne v objekte Zberného dvora v Zavare 14. 07. 2021 568,80 €
155/2021 DEMI šport plus, s.r.o., Juraja Slottu 47, 917 01 Trnava Medaile a tričká na akciu Zavarská sedmička 5.ročník 13. 07. 2021 694,90 €
154/2021 PRAGIN, s.r.o., Račianska 2687/143, 831 02 Bratislava-Rača Umytie sochy sv. Anny a chodníka v jej blízkosti 13. 07. 2021 700 €
153/2021 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Obchodné logistické centrum, M.R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec Papierové utierky 15 ks, toaletný papier 30 ks 13. 07. 2021 495,31 €
152/2021 Jozef Kičin – Maliarske a natieračské práce, V. Clementisa 46, 917 01 Trnava Maliarske práce a opravy na Obecnom úrade v Zavare 13. 07. 2021 1 776 €
151/2021 Ján Hrčka - Agency J.H., Beethovenova 3, 917 08 Trnava Prenájom stanu, bezpečnostné zábrany na testovanie 12. 07. 2021 600 €
150/2021 Ján Hrčka - Agency J.H., Beethovenova 3, 917 08 Trnava Zabezpečenie videoprojekcie na letné kino, podujatie MDD, opekačka 12. 07. 2021 1 600 €
149/2021 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Kniha "Rozpočet a záverečný účet obce a VÚC“. 12. 07. 2021 17,20 €
148/2021 FCC Trnava s.r.o., Primyselná 5, 917 01 Trnava 1 Plastové kontajnery 120 l na BRKO hnedej farby - 15 kusov 12. 07. 2021 598,50 €
147/2021 Magic Box Slovakia, Trenčianska 47, 821 09 Bratislava Dámsky klub - DVD 12. 07. 2021 60 €
146/2021 Jozef Šmrhola - OLYMP, Madarovská 145, 935 87 Santovka Menovka na dvere 12. 07. 2021 19 €
145/2021 AUTO-IMPEX, spol. s.r.o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava Vykonanie II.periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus 12. 07. 2021 789 €
144/2021 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, 917 02 Trnava Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu 12. 07. 2021 371,39 €
143/2021 Eleg Dubský, Sukenícka 33, 900 01 Modra Prenájom detského kolotoča a skákacieho hradu na akciu Deň obce, ktorá sa koná 10.07.2021 06. 07. 2021 800 €
142/2021 Marek Janíček - Marcraft, Meštianska 2633/16, 945 01 Komárno SelfieCam - fotobúdka na Deň obce Zavar 06. 07. 2021 400 €
141/2021 Peter Kapos, Cukrovarská 146/5, 926 01 Sereď Prenájom skákacieho hradu na akciu Deň obce 06. 07. 2021 156 €
140/2021 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin Knihy do miestnej Zavarskej knižnice v počte 24 ks 06. 07. 2021 317 €
139/2021 CinemArt SK s.r.o., Grosslingová 2468/51, 811 09 Bratislava Zapožičanie DVD Ja, zloduch 3 02. 07. 2021 72 €
138/2021 Róbert Kleč - Oprava záhradkárskych mechanizmov, Švermová 264/3, 924 00 Galanta Oprava krovinorezu 02. 07. 2021 228,40 €
137/2021 Gizela Oňová, Rajecká 36, 82107 Bratislava Hudobné vystúpenie - Gizka Oňová dňa 10.7.2021 02. 07. 2021 480 €
136/2021 EKOTOALETY, s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec Servis mobilných WC v obci Zavar na miestnom cintoríne a v Materskej škole v Zavare 02. 07. 2021 96 €