https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Orders

NumberContractorSubjectDate publishedPriceNote
253/2021 LUKA Ľuboš Vidlička, Zdravotnícka 3, 919 26 Zavar Montáž kamerového systému smer kostol obci v Zavare 16. 12. 2021 543,50 €
252/2021 Marek Mikloš - TYCAN Pekárska 20, 917 01 Trnava Tonery do tlačiarní - kronikár 16. 12. 2021 101,50 €
251/2021 BORO house s.r.o. Coburgova ul. 2263/84, 917 01 Trnava Úprava vonkajších špaliet vo výmere 532,08 bm (j. c.: 3,50 € bez DPH) 16. 12. 2021 2 234,74 €
250/2021 BORO house s.r.o., Coburgova ul. 2263/84, 917 01 Trnava Dodávka a montáž interiérových žalúzií 16. 12. 2021 1 226,10 €
249/2021 AUTODIELŇA EDO Eduard Idunk, Košárska 1/216 Prevádzka: Mlynská 23, 919 26 ZAVAR Prezutie a vyváženie pneumatík 06. 12. 2021 43,20 €
248/2021 OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská 145, 935 87 Santovka Papierové tašky s erbom obce - 400 ks vrátane grafických príprav a šablón, dopravy 06. 12. 2021 251,88 €
247/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Časopisy – Zdravie č.2/2022 – 1/2023, Záhradkár SK č.2/2022 – 1/2023 a Život č.1/2022 – 52/2022 06. 12. 2021 145,95 €
246/2021 Ing. Marek Hrčka, Školská 319/21, 91925 Šúrovce Vykonanie prác súvisiacich s rekultiváciou parkov na území obce Zavar 02. 12. 2021 96,70 €
245/2021 INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava Predplatné na Obecné noviny na rok 2022 - spolu 52 výtlačkov 02. 12. 2021 98,80 €
244/2021 LUKA Ľuboš Vidlička, Zdravotnícka 3, 919 26 Zavar Montáž kamerového systému v Zbernom dvore v Zavare 01. 12. 2021 2 686,68 €
243/2021 LUKA Ľuboš Vidlička Zdravotnícka 3, 919 26 Zavar Oprava PSN na športovom ihrisku a kamerového systému v parku na Mlynskej ulici pri fontáne 01. 12. 2021 410,40 €
242/2021 Pamas – Trenčín, s.r.o. Legionárska 6419, 911 01 Trenčín Novoročné pozdravy v počte 70 kusov s dopravou 01. 12. 2021 151,20 €
241/2021 Marek Mikloš - TYCAN, Pekárska 20, 917 01 Trnava Tonery do tlačiarní a servis tlačiarne 01. 12. 2021 306,60 €
240/2021 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin Knihy do miestnej Zavarskej knižnice v počte 19 ks 01. 12. 2021 222,88 €
239/2021 Kobukrav občianske združenie, Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda Certifikované biele respirátory FFP 2 v počte 1200 kusov 01. 12. 2021 144,- €
238/2021 Jopka, s.r.o., Tomášikova 2490/33, 058 01 Poprad Papierové poháre 1051104 - 180 ml s priemerom 70 mm v počte 1 000 kusov vrátane dopravy 01. 12. 2021 37,96 €
237/2021 Jozef Kičin – Maliarske a natieračské práce, V. Clementisa 46, 917 01 Trnava Oprava zavlhnutého sokla v kotolni – KD Zavar v zmysle krycieho listu rozpočtu 01. 12. 2021 2 871,41 €
236/2021 CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec Plastové vrecká do košov 600x700 mm - 250 kusov, skladané papierové utierky V – dvojvrstvové - 20 bal. 23. 11. 2021 592,63 €
235/2021 SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Cyklistická cestička pri ceste III/1337, Zavar – Dolné Lovčice. 19. 11. 2021 96 €
234/2021 Krajča – Behúl, spol s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava Dodávka a montáž spevnenej štrkovej prístupovej komunikácie v zmysle krycieho listu rozpočtu. 19. 11. 2021 2 913,44 €
233/2021 Roman Mesiarik – REVTECH, Horné Hámre 146, 966 71 Horné Hámre Každoročná pravidelná odborná prehliadka telocvičného náradia v školskej telocvični v Zavare. 16. 11. 2021 170,40 €
232/2021 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. Einsteinova 21, 851 01 Bratislava Multilicencia isamosprava.sk na 1 rok 15. 11. 2021 229 €
231/2021 Petit Pres , a.s. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava Týždenník „MY Trnava“ – 50 vydaní, t. j. od čísla 1/2022 – 197/2022 15. 11. 2021 40 €
230/2021 alab solutions s.r.o., Pražská 33, 811 04 Bratislava Oprava kávovaru 15. 11. 2021 146,50 €