https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Orders

NumberContractorSubjectDate publishedPriceNote
6/2023 Ing. Jozef Vida Nekyjská 421/19 991 28 Vinica aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie 2023-2030 a vyhotovenie Správy o sociálnej situácii v obci za predošlý rok 04. 01. 2023 95 €
5/2023 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, 836 05 Bratislava Hospodárske noviny 314 vydaní, t. j. predplatné od 4.10.2023 - 3.5.2024 02. 01. 2023 289,- €
4/2023 Za Ruku o.z. Košolná 45, 919 01 Košolná Kalendár „Za Ruku“ v počte 10 kusov 02. 01. 2023 90 €
3/2023 TRIMEL, s.r.o., J. Smreka 22, 841 07 Bratislava Doplnenie programových modulov IS SAMO - rozvoj 02. 01. 2023 444 €
2/2023 Ing. arch. Peter Odnoga A5 ATELIÉR Pekárska 11, 917 01 Trnava Oznámenie o strategickom dokumente a Návrh a čistopis zmeny ÚPN-O 12/2021 02. 01. 2023 1 560 €
1/2023 TERMOMONT Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol Realizácia plynovej prípojky pre objekt parcelné číslo 91/7 Zavar 02. 01. 2023 2 745,46 €
208/2022 ARRIVA Trnava, a.s. Nitrianska 5, 917 02 Trnava Prepravu na trase Základná škola s materskou školou v Zavare – Trnava, Autobusová stanica dňa 5.12.2022. 22. 12. 2022 336,- €
207/2022 Bc. Jozef Petríček 6. apríla 3, 922 03 Vrbové Výsadba škôlky v obci Zavar 22. 12. 2022 199,20 €
206/2022 AUTODIELŇA EDO Eduard Idunk Košárska 1/216, 919 26 ZAVAR Prezutie, vyváženie pneumatík a oživovač plastov-pneumatík 22. 12. 2022 34,30 €
205/2022 MARDO System s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača Ohňostroj 22. 12. 2022 525,90 €
204/2022 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica Vypracovanie potvrdenia pre projekt 1310444 „Základná škola ZAVAR – zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy“. 08. 12. 2022 50 €
203/2022 Viliam Arbes, Klampiarske a pokrývačské práce, č. 198, 91921 Zeleneč Čistenie žľabového systému v objekte Základná škola s materskou školou v Zavare 08. 12. 2022 330 €
202/2022 TECHNIK Security spol. s r. o. Seredská 25, 917 05 Trnava Oprava poistky a pripojenie NN pre verejné wifi v obci Zavar 07. 12. 2022 205,26 €
201/2022 Krimar s.r.o. Hálkova 1456/11 736 01 Havířov Valec na antuku – priemer 50 cm, dĺžka 100 cm, váha 250 kg (KOMAXIT) vrátane balného a dopravy 07. 12. 2022 397,05 €
200/2022 Roman Mesiarik – REVTECH Horné Hámre 146 966 71 Horné Hámre Ročná pravidelná odborná prehliadka telocvičného náradia v školskej telocvični v Zavare 07. 12. 2022 152,60 €
199/2022 RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Čistiace prostriedky do kuchyne + pasta horáková 20 ks 07. 12. 2022 104,80 €
198/2022 Jozef Sýkora - SVH, Horný Chríb 413/71, 919 65 Dolná Krupá Montáž vianočnej výzdoby vrátane osadenia vianočného stromčeka a ozdobenia vianočného stromčeka v obci Zavar. 07. 12. 2022 1.040,64 €
197/2022 Jozef Sýkora - SVH, Horný Chríb 413/71, 919 65 Dolná Krupá Oprava miestneho rozhlasu v obci Zavar vrátane spotrebného materiálu 07. 12. 2022 343,44 €
196/2022 Jozef Sýkora - SVH, Horný Chríb 413/71, 919 65 Dolná Krupá Oprava verejného osvetlenia v obci Zavar vrátane spotrebného materiálu 07. 12. 2022 1 228,32 €
195/2022 REPRESS, spol. s r. o. Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín Pečiatka podľa predlohy - jeden kus 07. 12. 2022 15,99 €
194/2022 REPRESS, spol. s r. o. Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín Pečiatka podľa predlohy - jeden kus 07. 12. 2022 15,99 €
193/2022 CBS spol. s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová Vianočné oblátky v počte 300 vrátane dopravy 07. 12. 2022 822 €
192/2022 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava Stravovacie poukážky v počte 638 kusov 07. 12. 2022 8 100 €
191/2022 Divadelná formácia UŽ, Palárikova 7, 811 05 Bratislava Bábkové predstavenie „Zachránené Vianoce“ na deň 17.12.2022 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Zavare. 07. 12. 2022 300 €