https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Orders

NumberContractorSubjectDate publishedPriceNote
218/2021 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin Knihy do miestnej Zavarskej knižnice v počte 35 ks 14. 10. 2021 400,64 €
217/2021 Marek Mikloš - TYCAN, Pekárska 20, 917 01 Trnava Tonere do tlačiarne pre matriku 2 ks 14. 10. 2021 43,80 €
216/2021 Jozef Sýkora - SVH, Horný Chríb 413/71, 919 65 Dolná Krupá Opravu rozhlasu v obci Zavar 14. 10. 2021 432,72 €
215/2021 Jozef Sýkora - SVH, Horný Chríb 413/71, 919 65 Dolná Krupá Oprava verejného osvetlenia vrátane výmeny spotrebného materiálu v obci Zavar 14. 10. 2021 589,56 €
214/2021 Asociácia pomoci postihnutým - APPA Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava Charitatívny detský stolový kalendár 2022 v počte 10 kusov 07. 10. 2021 69,90 € + poštovné
213/2021 Marek Mikloš - TYCAN Pekárska 20, 917 01 Trnava Tonery do tlačiarní 06. 10. 2021 197,60 €
212/2021 Združenie miest a obcí, Región JE Jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava Publikácia Roky v nás III. v počte 10 kusov. Cena za 1 kus je 12,- €. 06. 10. 2021 120 €
211/2021 Poľovnícke združenie Háj Zavar, Hlavná 123, 919 26 Zavar Zabezpečenie občerstvenia na kultúrne a športové podujatia obce Zavar 27. 09. 2021 167 €
210/2021 Richard Kukla – IT-technics, Krakovská 870/90, 919 25 Šúrovce Montážne práce a konfiguráciu systému (rozšírenie wifi pre Teba) 27. 09. 2021 347 €
209/2021 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, 836 05 Bratislava Hospodárske noviny 314 vydaní, t. j. od 4.10.2021 – 3.1.2023 27. 09. 2021 239,- €
208/2021 Mgr. Daniel Brázdovič, A. Kubinu 27, 917 02 Trnava Vyhotovenie busty skladateľa Gejzu Dusíka a úprava busty kňaza Mons. Michala Pavlíka 27. 09. 2021 450 €
207/2021 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Časopis – Právo pre ROPO a obce standard od 01.01.2022 – 31.12.2022 (ročník 2022) 27. 09. 2021 135 €
206/2021 ST-Trade, s.r.o., Priemyselná 10, 918 38 Trnava Euroobaly v počte 6 balení po 100 kusov 27. 09. 2021 18,36 €
205/2021 ST-Trade, s.r.o., Priemyselná 10, 918 38 Trnava Kancelárske potreby – baterky, ceruzky s gumou, tlačivá-dovolenka, gumy, klipy, korekčný roller, kuchynské utierky, obálky, kancelársky papier, pečiatková farba, perá, sanytol, strúhadlo, trojuholník. 27. 09. 2021 1 056,85 €
204/2021 Edin-Slovak s.r.o., Viktorínova 560/59, 919 26 Zavar Dekorovanie sály v kultúrnom dome v Zavare pri príležitosti slávnostného otvorenia Domu tradícií dňa 18.9.2021. 16. 09. 2021 637 €
203/2021 Vlkostav, s.r.o., č. 43, 919 52 Dolné Dubové Asfaltovanie a úprava školského ihriska v ZŠ s MŠ Zavar 14. 09. 2021 1 896,- €
202/2021 Cellqos, a.s., Koniarekova 19, 917 21 Trnava Oprava PC a monitoru, inštaláciu čítačky a konfiguráciu tlačiarne 14. 09. 2021 517,80 €
201/2021 Alena Heribanová, PhDr. - HERIAL, s.r.o. L. Dérera 2, 831 01 Bratislava Moderovanie podujatia „Slávnostné otvorenie Domu tradícií“, dňa 18.9.2021 od 10:00 hod. v Zavare. 14. 09. 2021 500 €
200/2021 Ľuboš Vidlička-LUKA, Zdravotnícka 3, 919 26 Zavar Oprava PSN (sirény) v miestnej knižnici v Zavare 14. 09. 2021 185,04 €
199/2021 TT Comp, s.r.o., G. Steinera 11, 917 02 Trnava Fotografovanie pri príležitosti slávnostného otvorenia „Domu tradícií“ v Zavare dňa 18.9.2021 od 10:00 hod. 14. 09. 2021 200 €
198/2021 Victoria ART s.r.o., Nám. SNP 3, 917 01 Trnava Plaketa s potlačou 3 kusy 14. 09. 2021 20,50 €
197/2021 Roman Dojčan, L. Novomeského 774/2, 927 01 Šaľa Kelňa drevená 6 kusov 14. 09. 2021 81,- €
196/2021 CinemArt SK s.r.o., Grosslingová 2468/51, 811 09 Bratislava Zapožičanie filmového DVD – Mamma Mia! Here We Go Again. 14. 09. 2021 72 €
195/2021 PYROTEX, s.r.o., č. 93, 919 02 Dolné Orešany Pracovná rovnošata pre hasičov 2x, kukla 1x, nášivka a odznak na čiapku 1x 14. 09. 2021 222,36 €