https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Orders

NumberContractorSubjectDate publishedPriceNote
172/2022 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. Einsteinova 21, 851 01 Bratislava Multilicencia isamosprava.sk na 1 rok 15. 11. 2022 229 €
171/2022 3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589, 913 05 Melčice Lieskové Samolepky na hrobové miesta v počte 200 ks 15. 11. 2022 139,80 €
170/2022 NOVÁ PRÁCA, s.r.o. Barónka 12, 831 06 Bratislava ZÁKONNÍK PRÁCE s komentárom a judikatúrou platný od 1. septembra 2022 15. 11. 2022 24,90 €
169/2022 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin Knihy do miestnej knižnice v počte 20 ks 07. 11. 2022 265,52 €
168/2022 Janette Marczibál – CONNECT Jas 937/6, 924 01 Galanta Tlačivá - rybársky lístok (100 ks) Potvrdenka JUXTA 2x 07. 11. 2022 19,40 €
167/2022 ProVia s.r.o. Lomonosova 6, 918 54 Trnava Trvalé dopravné značenie na Krátkej ulici v obci Zavar 07. 11. 2022 144 €
166/2022 NOVÁ PRÁCA, s.r.o. Barónka 12, 831 06 Bratislava Kalendáre 11 kusov + doprava 24. 10. 2022 26,86 €
165/2022 CWS-boco Slovensko, s.r.o., M.R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec Skladané papierové utierky V-dvojvrstvové 5 balení 24. 10. 2022 170,10 €
164/2022 Ferenc KLEČ – KF-ZTECH, Švermova 264/3, 924 01 Galanta Spotrebný materiál pre kosačky (krovinorezy): Stihl pružina 2ks, nylon adaptér 4ks, filter vzduchu 2 ks 24. 10. 2022 64,80 €
163/2022 BONA VIA, s.r.o., A. Kmeťa 42, 036 01 Martin Solárne LED osvetlenie RIVAL 60 W v počte 7 kusov 24. 10. 2022 1 610 €
162/2022 Autodoprava Juraj Klokner, č. d. 320, 919 61 Ružindol Dovoz drveného kameniva, frakcia 0/4 24. 10. 2022 384 €
161/2022 ST-Trade, s.r.o., Priemyselná 10, 918 38 Trnava kancelárske potreby – lepiaca páska 14 ks, papier 1 balenie, otvárač listov 24. 10. 2022 21,15 €
160/2022 MARLUS Group s.r.o., Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra Servis výdajníka vody – Aquator Charm v Dome služieb 24. 10. 2022 100 €
159/2022 DEMI šport plus, s.r.o., Juraja Slottu 47, 917 01 Trnava Trofeje 18 kusov, Poháre 4 kusy, gravírovanie 21 ks, nálepky 4ks, diplomy 18 ks, emblém 19 ks 24. 10. 2022 190,40 €
158/2022 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Časopis – Právo pre ROPO a obce standard od 01.01.2023 – 31.12.2023 (ročník 2023) 24. 10. 2022 195 €
157/2022 Juga, spol. s r.o., M. R. Štefánika 2156/3, 926 01 Sereď Občerstvenie 24. 10. 2022 36 €
156/2022 ST-Trade, s.r.o., Priemyselná 10, 918 38 Trnava kancelárske potreby – perá 40 ks, ceruzky 20 kusov, laminátovacia fólia 1 balenie 24. 10. 2022 20,27 €
155/2022 Jozef Sýkora - SVH, Horný Chríb 413/71, 919 65 Dolná Krupá Orezanie stromov v obci Zavar 26. 09. 2022 282,96 €
154/2022 Jozef Sýkora - SVH, Horný Chríb 413/71, 919 65 Dolná Krupá Oprava obecného rozhlasu v obci Zavar 26. 09. 2022 372,84 €
153/2022 Jozef Sýkora - SVH, Horný Chríb 413/71, 919 65 Dolná Krupá Oprava verejného osvetlenia v obci Zavar 26. 09. 2022 573,18 €
152/2022 Mgr. Art. Daniel Brázdovič A. Kubinu 27 917 00 Trnava Vyhotovenie pamätnej busty Michala Pavlíka na pamätnej tabuli 26. 09. 2022 654 €
151/2022 Národná geograficko informačná, s.r.o., Dlhá 62, 949 01 Nitra Spracovanie zmien vlastníkov pozemkov za rok 2021 a archív katastra obce Zavar 26. 09. 2022 120 €
150/2022 Janette Marczibál – CONNECT, Jas 937/6, 924 01 Galanta Priznanie k dani z nehnuteľnosti FO-PO, z bytov, za psa 26. 09. 2022 49 €
149/2022 Heskofruit s.r.o., Lieskovec 3, 821 06 Bratislava Potraviny podľa vlastného výberu na akciu „Deň úcty k starším“, ktorá sa má konať 18.9.2022 26. 09. 2022 72,84 €