https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Parish office

Parish announcements 9.-16. August 2020

Zverejnené 17. 08. 2020

9. – 16. august 2020 19. sunday cez rok

MONDAY – Sv. Vavrinec, diakon a mučeník
TUESDAY – Sv. Klára, panna
WEDNESDAY – Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka
THURSDAY – Sv. Pocián, pápež, a Hipolyt, kňaz, mučeníci
FRIDAY – Sv. Maximilán Mária Kolbe, kňaz a mučeník
SATURDAY – NANEBOVZATIE  PANNY  MÁRIE, prikázaný sviatok
SUNDAY – 20. cez rok

Sv. omše Zavar

TUESDAY – 18.30  Za Božiu pomoc v chorobe ( V 27)
WEDNESDAY – 18.30  + Štefan Puškár a manželka Margita
THURSDAY – 18.30  Za zdravie a Božiu pomoc (M 13)
FRIDAY – 18.30  Za farnosť (zo sviatku)
SATURDAY – 10.30 + kňazi Jozef Falath a Štefan Rakús, 16.00  sobášna sv. omša
SUNDAY – 7.30 + Vít Gerič a rodičia z oboch strán, 10.30  Za farnosť

Sv. omše  Dolné Lovčice

TUESDAY – 17.30 + Mária a Jozef Prokopoví a rodičia
SATURDAY – 9.00 + Peter Voštinár, manželka Magdaléna a syn Jozef
SUNDAY – 9.00 + Jozef Vrbovský a rodičia

 

Blessing of herbs and flowers – for the feast of the Assumption of the Virgin Mary.

Feast in Zavare – 6.9.

Church cleaning – those interested can register with me.

Eggs: 100, – €. PBZ.