https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
47/2021 Lýdia Žolnayová a Ľubomír Žolnay, Viktorínova 281/50, Zavar Kúpna zmluva č. 47/2021 Predaj obecného majetku par. č. 112/8 o výmere 2 m2 4 € 29. 07. 2021
46/2021 Ján Hrčka - Agency J.H., Beethovenova 3, 917 01 Trnava Zmluva o dielo Technické zabezpečenie na podujatie Deň obce Zavar 3 600 € 20. 07. 2021
45/2021 2013, s.r.o. Zmluva o umeleckom výkone Hudobné vystúpenie speváčky Tiny 3 500 € 16. 07. 2021
44/2021 Obecný športový klub Zavar, Športová 31, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 30 468 € 14. 07. 2021
43/2021 PK PRODUKCION s.r.o., Muškátová 28, 902 01 Pezinok Zmluva o prevedení umeleckého výkonu Umelecké vystúpenie Paľa Drapáka 1 200 € 08. 07. 2021
NHM 20/2021 Darina Srpoňová, L. van Beethovena 5648/19, 917 01 Trnava Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 01. 07. 2021
NHM 19/2021 Darina Srpoňová, L. van Beethovena 5648/19, 917 01 Trnava Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 01. 07. 2021
42/2021 b3k production s.r.o., Vajanského 16, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu Realizácia vystúpenia hudobnej skupiny Bystrík banda 2500,- € 29. 06. 2021
40/2021 MUDr. Černá s.r.o., Ľ. Zúbka 3347/17, Hlohovec 920 01 Dodatok č.1 ku Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. N8/2018 Zmena nájomcu 22. 06. 2021
39/2021 Vlkostav, s.r.o., Dolné Dubové 43, 919 52 Dolné Dubové Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.23/2021 Naviac práce - Dom tradícií 8 388,83 € 18. 06. 2021
38/2021 MEL Project s.r.o, Železničiarska 9, 811 04 Bratislava Rámcová zmluva o spolupráci č.1 - 2021 Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb - žiadosť, implementácia projektu Na základe povahy predkladanej žiadosti 11. 06. 2021
37/2021 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 22/2021/OSaP Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti p.č. 281/547 0 € 09. 06. 2021
36/2021 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie, Gen. M.R. Štefánika 45, 060 01 Kežmarok Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi Pravidelné jednotýždňové zbery a vývozy za dohodnutý príspevok 20 € 01. 06. 2021
NHM 18/2021 František Vallo, Košárska 542/22, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 01. 06. 2021
NHM 17/2021 Michal Adamíček, Jiráskova 6038/15, 917 01 Trnava Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 22. 05. 2021
NHM 16/2021 Peter Kňazovič, Hlinícka 12, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 19. 05. 2021
35/2021 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva č. 321 0142 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce 3 000 € 19. 05. 2021
NHM 15/2021 Eva Tiefenbacherová, Viktorínova 29, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 14. 05. 2021
34/2021 NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Doplnenie - vypustenie bodov podľa legislatívnych zmien v odpadovom hospodárstve 0 € 11. 05. 2021
NHM 14/2021 Gabriela Jurišová, Košárska 5, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 30. 04. 2021
33/2021 Anja, spol. s.r.o., Opavská 18/A/6543, 831 01 Bratislava Zmluva o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena "in personam" 500 € 27. 04. 2021
NHM 13/2021 Sidónia Frankovičová, Budovateľská 1, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 27. 04. 2021
NHM 12/2021 Sidónia Frankovičová, Budovateľská 1, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 11/2021 Vincent Mareništák, Poronda 64, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021