https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
NHM 56/2022 Mariana Radová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 3 € 08. 12. 2022
NHM 55/2022 Mariana Radová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 08. 12. 2022
41/2022 STAUPRA s.r.o., Hornohájska 305/12, 941 46 Trávnica Zmluva o dielo Dielenská realizačná dokumentácia . Statika (stavba: Dom Nádeje - Zavar) 4 200 € 08. 12. 2022
N 1/2022 Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava Zmluva pre umiestnenie Z-boxu Prenájom parcely č. 183/3 pre umiestnenie Z-boxu 1 € 02. 12. 2022
40/2022 Vianočné osvetlenie s.r.o., Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra Kúpna zmluva Dekoračné vianočné osvetlenie - 20 kusov 5 040,- € 02. 12. 2022
39/2022 Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení a realizácii výroby a vysielania informácií Zabezpečenie výroby a šírenia videotextových a informačných stránok 600 € 02. 12. 2022
NHM 54/2022 Andrea Kilianyová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 3 € 17. 11. 2022
NHM 53/2022 Andrea Kilianyová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 17. 11. 2022
38/2022 Občianske združenie Humánum, Hlavná 1, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2022 Dotácia z rozpočtu obce 370 € 22. 11. 2022
NHM 52/2022 Mária Lenčešová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 10. 11. 2022
NHM 51/2022 Miroslava Ohrablová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 10. 11. 2022
NHM 50/2022 Dušan Jambrich Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 08. 11. 2022
NHM 49/2022 Ľudmila Ochabová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 08. 11. 2022
NHM 48/2022 Gabriela Majchráková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 08. 11. 2022
NHM 47/2022 Imrich Škubla Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 08. 11. 2022
NHM 46/2022 Ján Mikulka Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 03. 11. 2022
NHM 45/2022 Oľga Adamíčková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 03. 11. 2022
NHM 44/2022 Oľga Adamíčková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 03. 11. 2022
NHM 43/2022 Oľga Adamíčková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 03. 11. 2022
NHM 42/2022 Maria Deáková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 03. 11. 2022
NHM 41/2022 Monika Vadovičová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 03. 11. 2022
NHM 40/2022 Ján Holienčin Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 31. 10. 2022
37/2022 KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 74/2021 Dom Nádeje Zavar Zmena ukončenia termínu diela 08. 11. 2022
NHM 39/2022 Linda Grmanová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 28. 10. 2022