https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
NHM 49/2021 Daniela Slováková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 48/2021 Peter Gembeš Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 3 € 23. 11. 2021
NHM 47/2021 Peter Gembeš Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 23. 11. 2021
NHM 46/2021 Jozef Krištof Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 45/2021 Mária Balogová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 16. 11. 2021
NHM 44/2021 Daniela Krajčovičová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 43/2021 Ján Svíba Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 42/2021 Ing. Dana Benešová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 41/2021 Marta Luščonová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 40/2021 Marta Luščonová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 39/2021 Marta Luščonová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 38/2021 Marta Luščonová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
76/2021 Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy pre poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky a elektronických zariadení Poistenie mostovej váhy 20. 11. 2021
74/2021 KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava Zmluva o dielo - Dom Nádeje Zavar Zhotovenie diela "Dom Nádeje Zavar" (stavebné práce) 548 999,63 € 11. 11. 2021
NHM 37/2021 Helena Moderdorfská Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 10. 11. 2021
NHM 36/2021 Edita Třísková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 10. 11. 2021
NHM 35/2021 Oľga Mousa Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 09. 11. 2021
NHM 34/2021 Oľga Mousa Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 09. 11. 2021
NHM 33/2021 Oľga Mousa Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 09. 11. 2021
NHM 32/2021 Oľga Mousa Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 09. 11. 2021
NHM 31/2021 Peter Čerňanský Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 09. 11. 2021
NHM 30/2021 Ján Moncman Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 09. 11. 2021
NHM 29/2021 Mária Psotová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 06. 11. 2021
NHM 28/2021 Mária Psotová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 06. 11. 2021