https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
5/2023 ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Pažitná 8, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 3 000 € 25. 01. 2023
4/2023 Obecný športový klub Zavar, Športová 31, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 28 000 € 25. 01. 2023
3/2023 Klub seniorov pri Obecnom úrade v Zavare Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2023 Dotácia z rozpočtu obce 2 200 € 25. 01. 2023
2/2023 Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistná zmluva č. 2408849090 Poistenie majetku - didaktické pomôcky 119,04 € 19. 01. 2023
1/2023 KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 74/2021 Dom Nádeje Zavar Navýšenie ceny za dielo z dôvodu nárastu cien za materiál 144 765,60 € 13. 01. 2023
NHM 2/2023 Ing. Rastislav Lančarič Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 06. 01. 2023
NHM 1/2023 Jozef Racek Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 06. 01. 2023
N2/2023 CORSIDUS, s.r.o., Starohájska 436/1, 917 01 Trnava Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. N2/2023 Prenájom nebytových priestorov (lekáreň) 28. 12. 2022
N 9/2018 – Dodatok č. 1 PREVENTÍVA s.r.o., Maxima Gorkého 2037/80, 917 02 Trnava Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. N9/2018 Zlúčenie spoločnosti 23. 12. 2022
N 1/2023 Shani Fejzulai, Kasárenská 963/12, 926 01 Sereď Zmluva o nájme nebytových priestorov č. N 1/2023 Prenájom nebytových priestorov (cukráreň) 22. 12. 2022
47/2022 Marcela Laiferová Zmluva o umeleckom výkone Hudobné vystúpenie: Vianočný koncert 1 200 € 22. 12. 2022
46/2022 Poľnohospodárske družstvo Zavar, Mlynská 8, 919 26 Zavar Dodatok č. 1 k Zmluve č. 966 o nájme poľnohospodárskych pozemkov Zmena výmery pozemkov a ceny nájomného 22. 12. 2022
45/2022 Martin Maňura - Kamenárstvo Zmluva o dielo č. 45/2022 Žulový pomník 3 500 € 22. 12. 2022
NHM 58/2022 Róbert Križan Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 14. 12. 2022
44/2022 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 45/2021/OSaP Preájom nehnuteľností registra C, parcela č. 240/9 a 249/1 - zmena doby nájmu
42/2022 SeventySix s.r.o., Š.C. Parráka 4, 9170 01 Trnava Zmluva o dielo č. 42/2022 Výmena žľabov na Vetrovej ulici v Zavare - etapa č.3 13 725,36 € 17. 12. 2022
N3/2012 – dodatok č. 6 Mária Chudá Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. N3/2012 Predĺženie doby nájmu 16. 12. 2022
43/2022 TRIMEL s.r.o., J. Smreka 22, 841 07 Bratislava Zmluva o dielo č. 142_2022 Servis programu IS SAMO a zverejňovanie 16. 12. 2022
NHM 57/2022 Kvetoslava Krištofová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 13. 12. 2022
NHM 56/2022 Mariana Radová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 3 € 08. 12. 2022
NHM 55/2022 Mariana Radová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 08. 12. 2022
41/2022 STAUPRA s.r.o., Hornohájska 305/12, 941 46 Trávnica Zmluva o dielo Dielenská realizačná dokumentácia . Statika (stavba: Dom Nádeje - Zavar) 4 200 € 08. 12. 2022
N 1/2022 Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava Zmluva pre umiestnenie Z-boxu Prenájom parcely č. 183/3 pre umiestnenie Z-boxu 1 € 02. 12. 2022
40/2022 Vianočné osvetlenie s.r.o., Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra Kúpna zmluva Dekoračné vianočné osvetlenie - 20 kusov 5 040,- € 02. 12. 2022