https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
7/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o dielo Architektonická štúdia - Pavilón I. stupňa Základnej školy Zavar 6 000 € 20. 02. 2021
2/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o dielo Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy Základnej školy v obci Zavar vrátane zatepľovania 4 850 € 20. 02. 2021
8/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Poistná zmluva Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 150 € 06. 02. 2021
NHM 1/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 02. 02. 2021
6/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Poistná zmluva Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 550 € 29. 01. 2021
5/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 ZMLUVA o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. p. SITB-OO2-2020/001295-001 Prenechanie vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu 0 € 26. 01. 2021
4/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o zabezpečení a realizácií výroby a vysielania informácií Výroba a šírenie videotextových informačných stránok (2 strany) a 6 informačných príspevkov do 2 minút 395 € 22. 01. 2021
1/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o dielo Odstránenie pôvodného a realizácia nového betónového sokla pri tenisových kurtoch - ŠA Zavar 4 421,78 € 22. 01. 2021