https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
NHM 16/2021 Peter Kňazovič, Hlinícka 12, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 19. 05. 2021
35/2021 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva č. 321 0142 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor obce 3 000 € 19. 05. 2021
NHM 15/2021 Eva Tiefenbacherová, Viktorínova 29, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 14. 05. 2021
34/2021 NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Doplnenie - vypustenie bodov podľa legislatívnych zmien v odpadovom hospodárstve 0 € 11. 05. 2021
NHM 14/2021 Gabriela Jurišová, Košárska 5, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 30. 04. 2021
33/2021 Anja, spol. s.r.o., Opavská 18/A/6543, 831 01 Bratislava Zmluva o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena "in personam" 500 € 27. 04. 2021
NHM 13/2021 Sidónia Frankovičová, Budovateľská 1, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 27. 04. 2021
NHM 12/2021 Sidónia Frankovičová, Budovateľská 1, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 11/2021 Vincent Mareništák, Poronda 64, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 10/2021 Kvetoslava Krištofová, Viktorínova 23, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 9/2021 Alžbeta Soldánová, Ružová 8, 917 27 Brestovany Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 8/2021 Ľudmila Pokitsch, Am Satzfeld 18, A24 33 Margarethen am Moos Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 27. 04. 2021
NHM 7/2021 Emanuela Galgóciová, Teodora Tekela 6, 917 01 Trnava Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 6/2021 Emanuela Galgóciová, Teodora Tekela 6, 917 01 Trnava Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 5/2021 Emanuela Galgóciová, Teodora Tekela 6, 917 01 Trnava Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 4/2021 Emanuela Galgóciová, Teodora Tekela 6, 917 01 Trnava Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 27. 04. 2021
NHM 3/2021 Július Idunk, Mlynská 1A, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 2/2021 Helena Zvolenská, Hlavná 50, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
32/2021 LEDAS, s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava Mandátna zmluva Proces verejného obstarávania pre projekt Dom Nádeje - Zavar 3 000 € 27. 04. 2021
3/2021 Vlkostav, s.r.o., Dolné Dubové 43, 919 52 Dolné Dubové Zmluva o dielo Oprava prepadnutého chodníka a časti cesty 4 380 € 24. 04. 2021
30/2021 Poľovnícke združenie HÁJ Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 3 000 € 24. 04. 2021
29/2021 Klub seniorov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 2 200 € 24. 04. 2021
31/2021 Uninon poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1 Poistná zmluva Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 150 € 23. 04. 2021
25/2021 Zavarský ľudový cech ( občianske združenie) Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 2 800 € 17. 04. 2021