https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
62/2021 Peter Wurczer Zmluva o umeleckom výkone Hudobné vystúpenie 350 € 05. 10. 2021
61/2021 Jakuba Šeniglová Zmluva o umeleckom výkone Hudobné vystúpenie 350 € 05. 10. 2021
60/2021 Eva Šeniglová Zmluva o umeleckom výkone Hudobné vystúpenie 450 € 05. 10. 2021
59/2021 Aniko Patkoló Zmluva o umeleckom výkone Hudobné vystúpenie 400 € 05. 10. 2021
58/2021 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď Zmluva č. 03/DV/2021 o duálnom vzdelávaní Poskytovanie praktického vyučovanie 25. 09. 2021
57/2021 Ing. Eleonóra Malovcová Zmluva o prenájme nebytových priestorov - KD Zavar Prenájom sály kultúrneho domu v Zavare 150 € 25. 09. 2021
56/2021 Manželia Žolnayoví, Zavar Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 47/2021 Predaj obecného majetku par. č. 112/8 o výmere 2 m2 - doplnenie údajov 0 € 24. 09. 2021
55/2021 Norbert Maczkó, Nové Zámky Zmluva o dielo Maľba dekoračných motívov na steny v prevádzke MŠ v Zavare 1 000 € 24. 09. 2021
54/2021 Martin Maliarik Zmluva o prenájme priestorov telocvične Prenájom telocvične 200 € 23. 09. 2021 22. 10. 2021
53/2021 Westcom s.r.o., Keltská 930/68, 851 10 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Wifi pre teba - internetové pripojenie 07. 09. 2021
52/2021 Občianske združenie Humánum, Hlavná 1, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 300 € 01. 09. 2021
51/2021 Marcela Laiferová, K Lomu 5, 811 04 Bratislava Zmluva o umeleckom výkone Vystúpenie v rámci programu Deň úcty k starším 29.8.2021 1 000 € 27. 08. 2021
50/2021 BEST HOME s.r.o., Dedinská ulica 4401/57, 915 05 Trnava Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 49/2021 Doplnenie článku 3 - termín dokončenia predmetu zákazky 17. 08. 2021
49/2021 BEST HOME s.r.o., Dedinská ulica 4401/57, 915 05 Trnava Zmluva o dielo č. 49/2021 ZŠ Zavar - zvyšovanie energetickej účinnosti vrátane zateplenia 215 383,98 € 17. 08. 2021
41/2021 TECHNIK Security spol. s.r.o., Sereďská 25, 917 05 Trnava Zmluva o dielo - Elektro prípojky Wifi zón Zavar Realizácia diela - Elektro prípojky wifi zón Zavar 6 120 € 31. 07. 2021
47/2021 Lýdia Žolnayová a Ľubomír Žolnay, Viktorínova 281/50, Zavar Kúpna zmluva č. 47/2021 Predaj obecného majetku par. č. 112/8 o výmere 2 m2 4 € 29. 07. 2021
46/2021 Ján Hrčka - Agency J.H., Beethovenova 3, 917 01 Trnava Zmluva o dielo Technické zabezpečenie na podujatie Deň obce Zavar 3 600 € 20. 07. 2021
45/2021 2013, s.r.o. Zmluva o umeleckom výkone Hudobné vystúpenie speváčky Tiny 3 500 € 16. 07. 2021
44/2021 Obecný športový klub Zavar, Športová 31, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 30 468 € 14. 07. 2021
43/2021 PK PRODUKCION s.r.o., Muškátová 28, 902 01 Pezinok Zmluva o prevedení umeleckého výkonu Umelecké vystúpenie Paľa Drapáka 1 200 € 08. 07. 2021
NHM 20/2021 Darina Srpoňová, L. van Beethovena 5648/19, 917 01 Trnava Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 01. 07. 2021
NHM 19/2021 Darina Srpoňová, L. van Beethovena 5648/19, 917 01 Trnava Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 01. 07. 2021
42/2021 b3k production s.r.o., Vajanského 16, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu Realizácia vystúpenia hudobnej skupiny Bystrík banda 2500,- € 29. 06. 2021
40/2021 MUDr. Černá s.r.o., Ľ. Zúbka 3347/17, Hlohovec 920 01 Dodatok č.1 ku Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. N8/2018 Zmena nájomcu 22. 06. 2021