https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
NHM 15/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 14. 05. 2021
34/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Doplnenie - vypustenie bodov podľa legislatívnych zmien v odpadovom hospodárstve 0 € 11. 05. 2021
NHM 14/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 30. 04. 2021
33/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena "in personam" 500 € 27. 04. 2021
NHM 13/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 27. 04. 2021
NHM 12/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 11/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 10/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 9/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 8/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 27. 04. 2021
NHM 7/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 6/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 5/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 4/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 27. 04. 2021
NHM 3/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
NHM 2/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 27. 04. 2021
32/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Mandátna zmluva Proces verejného obstarávania pre projekt Dom Nádeje - Zavar 3 000 € 27. 04. 2021
3/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o dielo Oprava prepadnutého chodníka a časti cesty 4 380 € 24. 04. 2021
30/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 3 000 € 24. 04. 2021
29/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 2 200 € 24. 04. 2021
31/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Poistná zmluva Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 150 € 23. 04. 2021
25/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 2 800 € 17. 04. 2021
27/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 2 500 € 14. 04. 2021
24/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 2 400 € 14. 04. 2021