https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
32/2022 3W Slovakia, s.r.o., č. 589, 913 05 Melčice-Lieskové Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých Licencia - Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest 1 909,20 € 22. 09. 2022
31/2022 Umelecká agentúra O.W.-Music, s.r.o., Terchovská 90, 900 28 Zálesie Zmluva č. 270822 o zabezpečení spoločenskej akcie, hudobného výkonu Hudobné vystúpenie 1 500 € 22. 09. 2022
30/2022 OZ Asociácia športu PSA Trnava "ASPSA", Automobilová 1, 917 01 Trnava Zmluva o prenájme obecného športového areálu Prenájom obecného športového areálu 1 500 € 15. 09. 2022
NHM28/2022 Štefan Tomovič Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 13. 09. 2022
NHM 27/2022 Peter Mikuláš Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 13. 09. 2022
NHM 26/2022 Mária Verešová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 13. 09. 2022
NHM 25/2022 Vladimír Glonek Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 13. 09. 2022
NHM 24/2022 Mária Šergovičová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 3 13. 09. 2022
29/2022 Občianske združenie Humánum, Hlavná 1, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2022 Dotácia z rozpočtu obce 300 € 25. 08. 2022
28/2022 Magic Marion Show - Štefan Láni Gubo Zmluva o prenájme sály KD Prenájom sály KD 50 € 16. 08. 2022
NHM 23/2022 Daniel Cisár Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 06. 08. 2022
27/2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany Zmluva č. 8879350 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpad. vôd verej. kanal. Nové odberné miesto obce Zavar - Hlavná 20 05. 08. 2022
26/2022 Miroslav Vitek, Horná Krupá 9, 919 65 Horná Krupá Zmluva o dielo Realizácia maliarskych prác stien, stropov a olejových soklov v ZŠ Zavar 9 959,60 € 02. 08. 2022
NHM 22/2022 Edita Nižnanská Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 27. 07. 2022
NHM 21/2022 Janka Gočálová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 28. 07. 2022
25/2022 Mplot, s.r.o., Lovčická 12, 919 27 Brestovany Zmluva o dielo Oplotenie pozemku záhrady pri Dome záhradkárov v Zavare 14 175,37 € 19. 07. 2022
NHM 20/2022 Renáta Hrčková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 14. 07. 2022
24/2022 Martin Maliarik Zmluva o prenájme priestorov telocvične Prenájom telocvične 225 € 02. 07. 2022
23/2022 FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava Dodatok k zmluve č. S99T100003 o zvoze a skládkovaní Úprava jednotkových cien za zvoz KO a VKK 01. 07. 2022
NHM19/2022 Alžbeta Dejčíková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 06. 06. 2022
NHM 18/2022 Jaroslav Murárik Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 02. 06. 2022
22/2022 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 Zmluva o združenej dodávke elektriny Odberné miesto obce Zavar - Hlavná 20 09. 06. 2022
NHM17/2022 Juliana Venglarčíková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 09. 05. 2022
NHM 16/2022 Peter Bošácky Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 05. 2022