https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
77/2021 Vianočné osvetlenie s.r.o., Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra Kúpna zmluva Kúpa dekoračného Vianočného osvetlenia 4 999,90 € 01. 12. 2021
75/2021 Zariadenie pre seniorov, Križovany nad Dudváhom č. 54, 919 24 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 200 € 26. 11. 2021
NHM 57/2021 Erik Jilly Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 56/2021 Roman Schmidt Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 55/2021 Milan Brezovský Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 54/2021 Dušan Kozák Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 53/2021 Oľga Cintulová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 52/2021 Mária Štibrányiová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 51/2021 Jozef Šimanský Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 50/2021 Ján Uram Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 49/2021 Daniela Slováková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 48/2021 Peter Gembeš Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 3 € 23. 11. 2021
NHM 47/2021 Peter Gembeš Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 23. 11. 2021
NHM 46/2021 Jozef Krištof Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 45/2021 Mária Balogová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 16. 11. 2021
NHM 44/2021 Daniela Krajčovičová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 43/2021 Ján Svíba Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 42/2021 Ing. Dana Benešová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 41/2021 Marta Luščonová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 40/2021 Marta Luščonová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 39/2021 Marta Luščonová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 38/2021 Marta Luščonová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
76/2021 Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy pre poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky a elektronických zariadení Poistenie mostovej váhy 20. 11. 2021
74/2021 KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava Zmluva o dielo - Dom Nádeje Zavar Zhotovenie diela "Dom Nádeje Zavar" (stavebné práce) 548 999,63 € 11. 11. 2021