https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Contracts

Contract numberContract sideContract nameContract subjectPriceDate startDate end
N17/2023 Róbert Dičér Nájomná zmluva č. N17/2023 Prenájom ornej pôdy 4241m2 100 € 30. 11. 2023
N16/2023 Andrea Miklovičová Nájomná zmluva č. N16/2023 Prenájom ornej pôdy 4335m2 100 € 30. 11. 2023
85/2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 79 € 30. 11. 2023
84/2023 TECHNIK Security spol. s.r.o. Zmluva o dielo č. 84/2023 Modernizácia sústavy verejného osvetlenia 86445,54 € 28. 11. 2023
83/2023 KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava Zmluva o dielo č. 83/2023 Stavebné práce - Cintorín chodník pri oplotení 75m2 10566,31 € 25. 11. 2023
81/2023 Pro-Tech Shop, s.r.o., Lieskovská cesta 2279, Lieskovec Kúpna zmluva Nákup kompostérov 300 ks 13 079,25 € 25. 11. 2023
82/2023 Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení a realizácii výroby a vysielanie informácií Zabezpečenie výroby a šírenia videotextových informačných stránok 600 € 24. 11. 2023
77/2023 Zariadenie pre seniorov, Križovany nad Dudváhom 54, 919 24 Križovany nad Dudváhom Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zavar v roku 2023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 200 € 17. 11. 2023
80/2023 Karate klub Slovšport Trnava o.z., Ulica Rybníková 576/15, 917 01 Trnava Zmluva o prenájme telocvične Prenájom priestorov telocvične 20 € 14. 11. 2023
79/2023 Ing. Jozef Petríček Zmluva o dielo č. 79/2023 Výsadba zelene v obci Zavar 9894 €
78/2023 LUTIVASK, s.r.o Zmluva o dielo č. 78/2023 Interiérové zariadenie Domu nádeje 11 361 €
76/2023 Divadlo KOMÉDIE, Silvánska 29, 841 04 Bratislava Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Predstavenie KLIMAKTÉRIUM 2 alebo ošiaľ menopauzy 3700 € 03. 11. 2023
A/156/2023 Mgr. Miriam Stašková, Hlavná 53, 919 26 Zavar Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom na 10 rokov 10 € 01. 11. 2023
N 15/2023 Katarína Selická, Zavar Nájomná zmluva č. N15/2023 Prenájom 1-izbového bytu na Pažitnej ulici 100,14 € 23. 10. 2023
70/2023 KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava Zmluva o dielo č. 70/2023 Cintorín - oprava chodníkov a rozšírenie spevnených plôch 341 354,26 € 20. 10. 2023
75/2023 Poľnohospodárske družstvo Zavar Mlynská 8 Zavar dodatok č. 2 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 966 vyňatie parcely č. E 261/47 z nájmu PD 19. 10. 2023
74/2023 3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, 913 05 Melčice - Lieskové Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých Zverejňovanie zmlúv na centrálnom registri zmlúv 27,36 17. 10. 2023
73/2023 Kamen s.r.o, Vinohrady 28, 919 27 Brestovany Zmluva o dielo č. 73/2023 Odstránenie stavby - Dom smútku Zavar 31 024,32 € 17. 10. 2023
72/2023 Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy 17. 10. 2023
69/2023 Logistické centrum Trnava, s.r.o Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena úprava znenia článok I. bod 3 písmeno b) a c) 05. 10. 2023
58/2023 LEDAS, s.r.o, Trnavská 70, 821 02 Bratislava Mandátna zmluva č. 58/2023 Cintorín - oprava chodníkov a rozšírenie spevnených plôch 3600 € 21. 09. 2023
68/2023 Martin Maliarik Zmluva o prenájme priestorov telocvične Prenájom telocvične 250 €
67/2023 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Darovacia zmluva č. p. SITB-002-2023/001174-128 Dar 14. 09. 2023
66/2023 Logistické centrum Trnava, s.r.o Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Zmluva o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena za účelom položenia inžinierskych sietí 14. 09. 2023