https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2020

Zverejnené 20. 11. 2020

6/2020

VZN č.4/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce...
Zverejnené 20. 11. 2020

5/2020

Dodatok č.1 k VZN č.7-2019 o financovaní materských škôl a školských zariadení so sídlo...
Zverejnené 19. 11. 2020

4/2020

VZN č.3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné od...
Zverejnené 16. 11. 2020

3/2020

Dodatok č.3 k VZN č.3 2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov ...
Zverejnené 17. 08. 2020

2/2020

VZN č.2/2020 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok