https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2021/01/output-onlinejpgtools.jpg

Obec

Zverejnené 17. 08. 2020

Socha sv. Barbory

Kreatívny tím v ateliéri GloriaDEI spolu s viacerými špičkovými odborníkmi zhotovil bronz...
Zverejnené 16. 08. 2020

Z histórie

Prvá písomná zmienka o obci Zavar pochádza z roku 1255 (de Zovvor). V listine palatína a bra...