https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2021/01/output-onlinejpgtools.jpg

Obec

Zverejnené 18. 08. 2020

Coronavírus

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 12317/2020 zo dňa 10. júna 2020 núdzový stav vyhlás...