https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

NHM 4/2023

Zverejnené 23. 05. 2023
Číslo: NHM 4/2023
Zmluvná strana 1: Obec Zavar, Viktorínova 14
Zmluvná strana 1 IČO: 313203
Zmluvná strana 2: Eva Stančiaková
Zmluvná strana 2 IČO:
Názov: Zmluva o nájme za hrobové miesto
Cena *: 5 €
Dátum uzavretia zmluvy: 19. 05. 2023
Dátum zverejnenia zmluvy: 23. 05. 2023
Dátum účinnosti zmluvy: 20. 05. 2023
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starosta obce
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť