https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

NHM 4/2022

Zverejnené 28. 02. 2022
Číslo: NHM 4/2022
Zmluvná strana 1: Obec Zavar, Viktorínova 14
Zmluvná strana 1 IČO: 313203
Zmluvná strana 2: Daša Moncmanová
Zmluvná strana 2 IČO:
Názov: Zmluva o nájme za hrobové miesto
Cena *: 5€
Dátum uzavretia zmluvy: 16. 02. 2022
Dátum zverejnenia zmluvy: 28. 02. 2022
Dátum účinnosti zmluvy: 17. 02. 2022
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starosta obce
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť