https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

N 9/2018 – Dodatok č. 1

Zverejnené 22. 12. 2022
Číslo: N 9/2018 – Dodatok č. 1
Zmluvná strana 1: Obec Zavar, Viktorínova 14
Zmluvná strana 1 IČO: 313203
Zmluvná strana 2: PREVENTÍVA s.r.o., Maxima Gorkého 2037/80, 917 02 Trnava
Zmluvná strana 2 IČO: 45974233
Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. N9/2018
Cena *:
Dátum uzavretia zmluvy: 05. 12. 2022
Dátum zverejnenia zmluvy: 22. 12. 2022
Dátum účinnosti zmluvy: 23. 12. 2022
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starosta obce
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť