https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

72/2023

Zverejnené 16. 10. 2023
Číslo: 72/2023
Zmluvná strana 1: Obec Zavar, Viktorínova 14
Zmluvná strana 1 IČO: 313203
Zmluvná strana 2: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO: 36361518
Názov: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Cena *:
Dátum uzavretia zmluvy: 11. 10. 2023
Dátum zverejnenia zmluvy: 16. 10. 2023
Dátum účinnosti zmluvy: 17. 10. 2023
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starosta obce
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť