https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

68/2021

Zverejnené 20. 10. 2021
Číslo: 68/2021
Zmluvná strana 1: Obec Zavar, Viktorínova 14
Zmluvná strana 1 IČO: 313203
Zmluvná strana 2: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Zmluvná strana 2 IČO: 37836901
Názov: Kúpna zmluva - Predaj nehnuteľnosti register "C" p.č. 281/547 ostatná plocha s výmerou 28 m2 v kat. ú. Zavar
Cena *: 185 €
Dátum uzavretia zmluvy: 13. 10. 2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 20. 10. 2021
Dátum účinnosti zmluvy: 21. 10. 2021
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starosta obce
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť