https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

5/2021

Zverejnené 25. 01. 2021
Číslo: 5/2021
Zmluvná strana 1: Obec Zavar, Viktorínova 14
Zmluvná strana 1 IČO: 313203
Zmluvná strana 2: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO: 00151866
Názov: ZMLUVA o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. p. SITB-OO2-2020/001295-001
Cena *: 0 €
Dátum uzavretia zmluvy: 21. 01. 2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 25. 01. 2021
Dátum účinnosti zmluvy: 26. 01. 2021
Dátum ukončenia zmluvy:
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Bc. Lukáš Sochor
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starosta obce
Poznámka:
Súbor: Stiahnuť